Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022 14:53

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α: 193076

ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, μέσω του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. α/α: 193076, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για την ανάθεση του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΔΟΜΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, με εκτιμώμενη συνολική αξία 178.878,77 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%).

 

pdf1._ΤΕΧΝΙΚΗ_ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ_signed.pdf

pdf2._ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_signed.pdf

pdf3._ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_signed.pdf

pdf4._ΓΣΥ-ΕΣΥ_signed.pdf

pdfΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_signed.pdf

pdfΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ.pdf

 
 

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe