Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017 14:09

Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 11η Ιουλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για έγκριση αποστολής ηλεκτρονικού αιτήματος που εστάλη στο Υπουργείο   Εσωτερικών για την πλήρωση 6 κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων στο Δήμο Λαυρεωτικής.
  2. Λήψη απόφασης για έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31.03.2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο Λαυρεωτικής, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών  καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 07.06.2017.
  3. Λήψη απόφασης τροποποίησης Ο.Ε.Υ του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-3-2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017.
  5. Έγκριση δεύτερης (2ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
  6. Ψήφιση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
  7. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη εφαρµογής της επέκτασης του σχεδίου πόλης Κερατέας» συνολικού προϋπολογισµού 99.735,83 € (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α) και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
    1. Συγκρότηση της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων & προσφυγών για τις δημόσιες συμβάσεις έργων για θητεία μέχρι 31/12/2017.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                       

                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

1. Πρωτόκολλο          

2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου

3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big