Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 18:54

Πρόσκληση στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 16η Νοεμβρίου  2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα   18:00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ ΔΕΗ ΑΕ και Δήμου Λαυρεωτικής για την καταβολή ανταποδοτικών τελών κα φόρων για τα έτη από το 2015 και μετά.
 2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών διαφήμισης Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινόχρηστων χώρων Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2022 και τρόπου καταβολής αυτών.
 4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών για τη χρήση κτημάτων, έργων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2022.
 5. Λήψη απόφασης περί επιβολής και καθορισμού Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ) οικονομικού έτους 2022.
 6. Λήψη απόφασης περί αναπροσαρμογής δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2022.
 7. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών κοιμητηρίου Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2022.
 8. Λήψη απόφασης περί εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης των ρυμοτομούμενων οικοπέδων των φερόμενων ιδιοκτητών κείμενων εντός του ρυμοτομικού σχεδίου Κερατέας Αττικής, στο Ο.Τ.195.
 9. Συζήτηση και Έκφραση απόψεων όσον αφορά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής,  2021-2025.
 10. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μισθώσεων στέγασης και λειτουργίας του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Λαυρίου.
 11. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μισθώσεων στέγασης δημοτικών υπηρεσιών κ.λ.π.
 12. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε αγωγή – διαδικασία εργατικών διαφορών, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 04.10.2021 και σε κάθε μετ’ αναβολή (υπόθεση Κ. Φιλίππου).
 13. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για α) τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής και β) τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης αναστολής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της αρ. πρωτ: 700207/24.08.2021 απόφασης επιβολής προστίμου Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος Περιφέρειας Αττικής.
 14. Ορισμός εκπροσώπων για τα σχολικά συμβούλια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.

    

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                                    ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe