Εγγραφή στο newsletter

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2018 20:22

Πρόσκληση στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 29η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ» στο Τ.Π.Λ.Λ στην πόλη του Λαυρίου, την 21η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:30, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
1. Έγκριση έκτης (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
2. Έγκριση πέμπτης (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ ΄΄ΘΟΡΙΚΟΣ΄΄ του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Λαυρεωτικής έτους 2019 και τρόπου καταβολής αυτών.
4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τελών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019.
5. Λήψη απόφασης περί καθορισμού τιμών της Υπηρεσίας Εσόδων Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2019.
6. Λήψη απόφασης για την ανανέωση του δικαιώματος άδειας χρήσης προβλήτας και διατήρησης αυτής στον αιγιαλό – παραλία – θαλάσσιο χώρο, για βιομηχανική χρήση, στην εταιρεία «DOW ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε.».

7. Λήψη απόφασης για Εξαγορά Ρυμοτομούμενου Ακινήτου στο ΟΤ216-27-217 στη ΔΕ Κερατέας.
8. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτου στην πόλη της Κερατέας για τη στέγαση των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαυρεωτικής.
9. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λαυρεωτικής 2019.
10. Λήψη απόφασης για υποβολή συμμετοχής στο Πρόγραμμα 1 ‘’ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ’’ πρόσκληση 5 του έργου ΄΄Αποκατάσταση και Επισκευή διατηρητέου κτιρίου ΕΥΤΕΡΠΗ».
11. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου νέας προγραμματικής σύμβασης κτιρίου «Ποντίων».
12. Λήψη απόφασης για επανέγκριση τμήματος του ισχύοντος ΓΠΣ Κερατέας.
13. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας εργασιών.
14. Λήψη απόφασης Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής
15. Λήψη απόφασης Έκθεση εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής
16. Λήψη απόφασης Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής
17. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν. 4325/20151. (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α’).

18. Λήψη απόφασης για την Δ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής
19. Καθορισμός αποζημίωσης Δημοτικών Συμβούλων λόγω συμμετοχής τους στις Συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων (άρθρο 33 παρ.3 Ν.4483/2017).
20. Λήψη απόφασης για έγκριση επαναπροκήρυξης θέσης ΔΕ Μαγείρων της ανακοίνωσης ΣΟΧ2/2017 με δεδομένο ότι η αριθμ.πρωτ.20645/13-11-2017 ανακοίνωση κατά το μέρος που αφορά την προκηρυχθείσα θέση κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Μαγείρων , κωδικός θέσης (103) κρίθηκε άγονος.
21. Λήψη απόφασης επί της υπ’αριθ.18351/28-11-2018 αιτήσεως του Συλλόγου Μεταλλωρύχων στο Δήμο Λαυρεωτικής.
22. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες, που αφορούν ύδρευση, Δ.Τ. & ΤΑΠ περιπτώσεων όπως ηλεκτροδότησης ,Ημιτελών κτισμάτων, Τακτοποίηση με τον Ν.4014/2011 ,αλλαγής ιδιοκτησίας, διορθώσεις τ.μ. και διαφορές ποσών που προκύπτουν από αυτές.
23. Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση επιτροπής παράδοσης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στη ΔΕΥΑΤΗΛ.
24. Λήψη απόφασης για παράταση-τροποποίηση σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού στο πλαίσιο του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 Δήμους(θύλακες υψηλής ανεργίας) Β΄ΦΑΣΗ, ενταγμένο στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Οικονομίας, ανάπτυξης και Τουρισμού.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe