Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 21 Σεπτεμβρίου 2018 17:40

Πρόσκληση στην 21η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 21η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα Μηχανουργείο  στην πόλη του Λαυρίου, την 25η Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00, με  θέματα   Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για Αναμόρφωση ΟΠΔ 2018 του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής και αποδοχή ποσών.
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  συνολικού προϋπολογισμού 748.429,37€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).  και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΝΤΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  συνολικού προϋπολογισμού 799.800,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και oρισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 5. Λήψη απόφασης για την παραλαβή Β1΄ υποσταδίου της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ-ΤΟΥΡΚΟΛΙΜΑΝΟ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 6. Λήψη απόφασης για την παραλαβή της μελέτης στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ»
 7. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης της υπ’ αριθ. 238/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και συμπλήρωσή της ως προς την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ή  Αντιδημάρχου περί  αποδοχής και   υπογραφής   παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης, σύστασης ειδικού  δεσμευμένου  λογαριασμού  προγράμματος  μέχρι τις 29-2-2019. (βλ σχετ. 127.4.4/2017 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 70Ξ946Ψ844-1ΚO).
 8. Λήψη απόφασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία’’ στον άξονα προτεραιότητας 01 και 01Σ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαίκο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ»
 9. Λήψη απόφασης για την Γ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
 10. Λήψη απόφασης για την Κατανομή Φ.Η.Χ. στη ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  στη ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ του Δήμου Λαυρεωτικής.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας για το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) του Δήμου Λαυρεωτικής.
 12. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής  έτους 2017.
 13. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
 14. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
 15. Λήψη απόφασης για έγκριση σχεδίου σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων
 16. Λήψη απόφασης για διατήρηση κενωθέντος περιπτέρου στη Δ.Ε Λαυρεωτικής.
 17. Λήψη απόφασης για την έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε Δημοτικούς Συμβούλους του Δήμου Λαυρεωτικής, λόγω συμμετοχής τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.
 18. Λήψη απόφασης για εκλογή τακτικών μελων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
 19. Λήψη απόφασης για εκλογή αναπληρωματικού μέλους στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.
 20. Λήψη απόφασης επί της από 29/08/2018 Ειδικής Διοικητικής Προσφυγής Νομιμότητας κατά της υπ΄αριθ.135/2018 απόφασης Δ.Σ.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                                                         

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe