Πέμπτη, 25 Απριλίου,2024

Ιδρύμα Αβραμίδη – Πρόσκλησης Επιλογής Υποτρόφων Σχολικού Έτους 2016-2017

0

Το   Δ  Σ  του  Ιδρύματος  Αβραμίδη  προκηρύσσει  δύο (2)  υποτροφίες  για  το  Σχολ. Έτος  2016 – 2017 ,  σύμφωνα με  τον  Οργανισμό  του περί  των  σκοπών  αυτού  κ.λ.π (Π.Δ.11/2/95- ΦΕΚ 116/Β/1995) και  του  κώδικα  Κοινωφελών Περιουσιών κ.λ.π.(ν. 4182/2013- ΦΕΚ   185/Α/13)   και  καλεί  τους  αριστούχους και  πραγματικά  οικονομικά  αδύνατους μαθητές  των β’ θμιων   σχολείων του  Λαυρίου , που  πέτυχαν  την  εισαγωγή  τους  σε  ανώτερες  και  ανώτατες  σχολές  της  χώρας να  υποβάλουν  στα  γραφεία  του  Ιδρύματος ,  Αθηνάς  αρ.  29 , Λαύριο  σχετική  αίτηση  με  τα  απαραίτητα δικαιολογητικά  ,  εντός προθεσμίας  είκοσι  (20) ημερών  από την τελευταία   δημοσίευση-ανάρτηση της  πρόσκλησης.

Η   χορήγηση  υποτροφιών   χωρίς  διαγωνισμό  με  επιλογή θα  γίνει  σύμφωνα  με  τα  ισχύοντα  εγκεκριμένα  κριτήρια .

Αντίγραφα  της  πρόσκλησης  με  τα δικαιολογητικά  και  τα  κριτήρια   χορηγούνται στα  γραφεία  του  Ιδρύματος  (τηλ.  22920 60772.)

Ο   Πρόεδρος                                          Ο  Γραμματέας

Λουκάς   Ε.  Δημήτριος                              Αρχιμ. Μιχαήλ Λιούμης

Δήμαρχος   Λαυρεωτικής                   Προϊστ. Αγίας Παρασκευής Λαυρίου

ΑΘΗΝΑΣ  29 ΛΑΥΡΙΟ  19 500  ΤΗΛ:  22920 60772 FAX:  22920 60773.

Κοινοποίηση