Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 20 Μαΐου 2022 20:24

Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 8η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα  διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 27η Μαΐου  2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα  19:00, με το ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων A’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Λήψη απόφασης για την Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 5. Λήψη απόφασης περί ‘έγκρισης αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου σχετικά με την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτημα χορήγησης προσωρινής διαταγής, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. (ΓΑΚ 40324/2022).
 6. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 66 του Τομέα Β με ΚΑΕΚ 050670111010, από τον Δήμο στην ΚΤΥΠ, για το χρονικό διάστημα μέχρι την υλοποίηση του έργου ανέγερσης του 3ου Νηπιαγωγείου Κερατέας
 7. Λήψη απόφασης για την ανάληψη από τον Δήμο Λαυρεωτικής του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του προς ανέγερση 3ου Νηπιαγωγείου Κερατέας.
 8. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής, για την κάλυψη αναγκών καυσίμων των Σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4915 άρθρο 14 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα – τροποποίηση του άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων(Ν.3463/2006).
 9. Λήψη απόφασης για έκτακτη επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής, για την κάλυψη αναγκών καυσίμων των Σχολικών μονάδων, σύμφωνα με το Νόμο 4915 του άρθρου 14 «Επιχορηγήσεις και βοηθήματα – τροποποίηση του άρθρου 202 Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006).
 10. Λήψη απόφασης σύμφωνα με το υπ’αριθ.456/2022 αίτημα για δωρεάν παραχώρηση χρήσης και εκμετάλλευσης κινηματογράφων στη Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.
 11. Λήψη απόφασης περί εισφοράς ΚΗ’ /47 ψηφίσματος υπέρ Δήμου για την έκδοση οικοδομικών αδειών
 12. Λήψη απόφασης για την αποζημίωση απαλλοτρίωσης επί αίτησης Μαρίας κ΄ Ελένης Κολιαδήμα
 13. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ.234 στην Κοινότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 14. Λήψη απόφασης σχετικά με την διατήρηση της θέσης του κενωθέντος περιπτέρου επί της πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου, στη Δ.Ε. Λαυρεωτικής.
 1. Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe