Εγγραφή στο newsletter

Τρίτη, 21 Σεπτεμβρίου 2021 12:10

Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα  διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 21η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη    και ώρα   18.00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021.
  2. Λήψη απόφασης περί Γ΄ Κατανομής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».
  4. Λήψη απόφασης περί αυτοδίκαιης λύσης της σύμβασης έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου του δικηγόρου Τσώνου Αλεξάνδρου του Ηρακλή.
  5. Λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, έγκριση έκθεσης διαχείρισης των εκκαθαριστών, έγκριση ισολογισμού λήξης, απαλλαγή εκκαθαριστών και νομίμων εκπροσώπων, ανάληψη από το Δήμο ως καθολικού διαδόχου τυχόν μελλοντικών υποχρεώσεων και απαιτήσεων, παραλαβή περιουσιακών στοιχείων.
  6. Απόδοση εισφερθέντος ακινήτου της εκκαθαρισθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΗΚΕΔΗΛ, στο Δήμο Λαυρεωτικής, ως μοναδικού εταίρου και καθολικού διαδόχου.
  7. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για την προσαρμογή του ΣΣΔ Λιμένα Λαυρίου στο νέο ΣΕΕ της συνθήκης  Schengen  κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ 2017/2226).
  8. Συζήτηση και Έκφραση απόψεων όσον αφορά τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 2021-2025.
  9. Λήψη απόφασης περί οργάνωσης έκθεσης φωτογραφιών στο Λαύριο με τη συμμετοχή των Δήμων Λαυρεωτικής και Μπάνσκας Στιάβνιτσας  και των πολιτιστικών φορέων των Δήμων αυτών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe