Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 20:49

Πρόσκληση στην 9η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 9η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 23η Απριλίου 2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:00 , με ακόλουθα  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης 2017 Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης 2018 Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2017 (περίοδος από 01.01.2017 έως 31.12.2017).
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2018 (περίοδος από 01.01.2018 έως 31.12.2018).
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση  Έκθεση εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. Λήψη απόφασης για έγκριση  Έκθεση εσόδων – εξόδων Α’ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚOΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2018.
 2. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2018.
 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
 1. Λήψη απόφασης για την Β΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2019  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου.
 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράτασης του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ  ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ12248/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 1. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 10.04.2017 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ12251/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 2. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του    Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 και με αριθμό κατάθεσης ΠΡ12252/2018 προσφυγής, που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Νοεμβρίου 2019 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 1. Λήψη απόφασης για επικαιροποίηση της υπ.αρ.38/2010 απόφασης για    παραχώρηση χώρου για τις δραστηριότητες του Σκοπευτικού Συλλόγου Λαυρίου.
 1. Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ».
 1. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση VIII του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 2. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση V του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Ανέγερση και Αποκατάσταση Δημοτικών Κτιρίων» στην ομάδα Γ΄με τίτλο: «Την ανέγερση ή επέκταση σχολικών κτιρίων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (γυμνάσια, γενικά λύκεια (ΓΕΛ), επαγγελματικά λύκεια (ΕΠΑΛ)) και ειδικών σχολείων».
 3. Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Ε.Π «Αττική» στον άξονα Προτεραιότητας 04 με τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»
 4. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΙΧ του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες».
 5. Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στην πρόσκληση VI του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές».
 1. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση νομικού συμβούλου της εκκαθάρισης ΔΗΚΕΔΗΛ.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                         

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe