Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 18:43

Πρόσκληση στην 8η Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Σας καλούμε στην 8η  Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 16-04-2019, ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18:00 , με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση δεύτερης (2ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2019.
 2. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2019.
 3. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού Πυρασφάλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν. 3584/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και συμπληρώθηκε από την παρ.2 του άρθρου 4 (ΦΕΚ102/2015 Τ. Α’) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν.4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν.4547/2018
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 6. Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στη Σχολική Μονάδα 4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας.
 7. Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στη Σχολική Μονάδα 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου.
 8. Λήψη απόφασης για την ίδρυση τμήματος ένταξης στη Σχολική Μονάδα  Γυμνάσιο Κερατέας.
 9. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα: «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξεις Μαθητείας» του ΥΠ.Π.Ε.Θ και την διάθεση – δέσμευση θέσεων Μαθητείας για άνεργους πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ.
 10. Λήψη απόφασης για την Κατανομή Φ.Η.Χ. στη ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ του Δήμου Λαυρεωτικής΄.
 11. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της 2ης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γηπέδου Δημοτικού Σταδίου ¨Παν. Βογιατζής¨ Δήμου Λαυρεωτικής».
 12. Λήψη απόφασης περί ορισμού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων έτους 2019.
 13. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του προγράμματος της δακοκτονίας και περί αποδοχής της εισφοράς της δακοκτονίας, η οποία βαρύνει τους ελαιοπαραγωγούς.
 14. Λήψη απόφασης για οικονομική ενίσχυση απόρων του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe