Τρίτη, 25 Ιουνίου,2024

Υπηρεσία Δόμησης(Πολεοδομία)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών,

Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας,

Τμήμα Οικιστικής Ανάπτυξης

και Πολεοδομικών Εφαρμογών

«ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ»

Τηλ.: +30 2299 066407

e-mail: ydom_grammateia@lavreotiki.gr

Ταχ. Δ/νση:  ΒΑΣ. ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗΣ 6

Ταχ. Κώδικας: 19001-ΚΕΡΑΤΕΑ