Πέμπτη, 25 Απριλίου,2024

Τηλέφωνα Δήμου Λαυρεωτικής

Γραφείο Δημάρχου

Κερατέα → 2299 320213

Λαύριο → 22923 20176

 

Γενικός Γραμματέας Δήμου → 22923 20111

 

 

· Υπηρεσία Δόμησης

→ 22990 66407

→ 22990 66461

 

 

· Διεύθυνση → 22923 20151

 

· Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου → 22993 20215

Κερατέα  → 22993 20215

Λαύριο → 22923 20136

 

· Τμήμα Πρωτοκόλλου

Κερατέα → 22993 20200

Λαύριο → 22923 20123

 

· Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

22923 20152

→ 22923 20169

→ 22923 20140

 

· Γραφείο Καθαριότητας

Κερατέα → 22990 42530

Λαύριο → 22920 26941

 

· Διεύθυνση → 2299320224

 

· Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού – Βλάβες →  2299320213

Κερατέα → 22993 20238

Λαύριο → 2292320125

 

Κερατέα → 22990 42297

Λαύριο → 22920 23829

 

Κερατέα → 22990 69483

Λαύριο → 22920 60251

              2292025329

 

 Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 22923 20126

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου→ 22923 20165

 

 Κερατέα


 Λαύριο  

22923 20238
→ 22993 20210

→ 22920 26030

· Διεύθυνση → 2292320156

· Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων → 2292320137

 


 

· Γραφείο Εσόδων → 2292320146

 

· Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας – Κοιμητηρίου → 2292320149

 

· Κοινωνική Υπηρεσία → 2292060239

 

· Κέντρο Κοινότητας → 2299320238

Κερατέα → 2299320210

Λαύριο →  2292026030

 

Κερατέα → 2299069099

Λαύριο → 2292024839

 

· Πρόεδρος → 2292320132

 

· Τηλεφωνικό κέντρο

Κερατέα → 2299066339

Λαύριο → 2292022109

 

· Τηλέφωνα επιφυλακής

Κερατέα →  6931359587

Λαύριο → 6940723918