Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου,2023

Τηλέφωνα Δήμου Λαυρεωτικής

Γραφείο Δημάρχου

Κερατέα

Λαύριο


→ 2299320213

→ 2292320176

Γενικός Γραμματέας Δήμου

→ 2292320111

 

· Αντιδήμαρχος Οικονομικών

→ 2292320132

· Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών

→ 2292320126

· Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου

Κερατέα

Λαύριο→ 2299042530

→ 2292320125

· Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Πυρασφάλειας

→ 2299320227

· Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών

→  2299320233

· Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου

→ 2292320165

→ 2292320139

· Υπηρεσία Δόμησης

→ 2299066407

→ 2299066461

· Διεύθυνση

→ 2292320151

· Τμήμα Δημ. Κατάστασης και Ληξιαρχείου

Κερατέα

Λαύριο

 


→ 2299320215

→ 2292320136

· Τμήμα Πρωτοκόλλου

Κερατέα

Λαύριο

 

→ 2299320200

→ 2292320123

· Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού

→ 2292320152

→ 2292320169

→ 2292320140

· Γραφείο Καθαριότητας

Κερατέα

Λαύριο

 

→ 2299042530

→ 2292026941

· Διεύθυνση

→ 2299320224

· Γραφείο Ηλεκτροφωτισμού – Βλάβες

Κερατέα

Λαύριο

→  2299320213


→ 2299320238

→ 2292320125

· Διεύθυνση

→ 2292320156

· Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων

→ 2292320137

· Γραφείο Προμηθειών

→ 2292320147

· Γραφείο Εσόδων

→ 2292320146

· Γραφείο Δημοτικής Περιουσίας – Κοιμητηρίου

→ 2292320149

· Κοινωνική Υπηρεσία

→ 2292060239

· Κέντρο Κοινότητας

Κερατέα

Λαύριο

→ 2299320238

→ 2299320210

→  2292026030

Κερατέα

Λαύριο

→ 2299069099

→ 2292024839

· Τηλεφωνικό Κέντρο

→ 2299320219

· Πρόεδρος

→2299320218

· ΚΑΠΗ

Κερατέα

Λαύριο

 

→ 2299042297

→ 2292023829

· Βρεφονηπιακός Σταθμός

Κερατέα

Λαύριο

→ 2299069483

→ 2292060251

→ 2292025329

· Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

→  2299066456

· Βοήθεια στο σπίτι

→ 2292023829

· Πρόεδρος

→     2292027774

· Πρόεδρος

→ 2292320132

· Τηλεφωνικό κέντρο

Κερατέα

Λαύριο

 

→ 2299066339

→ 2292022109

· Τηλέφωνα επιφυλακής

Κερατέα

Λαύριο

 

→  6931359587

→ 6940723918