Σάββατο, 22 Ιουνίου,2024

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος με τίτλο (SUB.1-16873) Παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση του δημόσιου χώρου (ΟΠΣ ΤΑ5161088), υπογράφηκε σύμβαση για το έργο ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της αναδόχου εταιρείας, ποσού 5.956.902.48 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  – NextGenerationEU.

 

Το παρόν έργο αφορά την λειτουργική ανάπλαση και στην αισθητική αναβάθμιση της κεντρικής περιοχής του Λαυρίου που θα την μετατρέψει σε ένα ενοποιημένο πολυλειτουργικό χώρο εμπορικών δράσεων, αναψυχής και περιπάτου με την μείωση της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και την παράλληλη αύξηση των πεζοδρόμων και του διαθέσιμου πρασίνου.