Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2022 (αριθμ. πρωτ. 447/11.01.2022, ΑΔΑ 6Ρ4ΧΩΛ1-ΨΔΨ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το Προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής είναι:

Πρόεδρος:      Αδάμης Ιωάννης

                        Τηλ. 6986411380, email: jadamis2014@yahoo.gr

Αντιπρόεδρος: Περράκης Κωνσταντίνος

                        Τηλ. 6932479077, email: perrakiskostas1@yahoo.gr

Γραμματέας:   Ιατρού Σωτήριος

                        Τηλ. 6944366406, email: sotiatrou@yahoo.gr