Εγγραφή στο newsletter

Παρασκευή, 23 Απριλίου 2021 08:51

Πρόσκληση στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 9η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα  διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 27η Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα  18:00, με το ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης περί 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2021.
 2. Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Λαυρεωτικής και ΝΠΔΔ ‘’ΚΕΦΑΛΟΣ’’ και ‘’ΘΟΡΙΚΟΣ’’ Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης περί κατανομής Φ.Η.Χ. στη «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και στη «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
 4. Έγκριση ισολογισμού και απολογισμού έτους 2020 κληροδοτήματος «Λαμπίας Μουσαγιά».
 5. Λήψη απόφασης περί παράτασης συμβάσεων μισθώσεων στέγασης δημοτικών υπηρεσιών.
 6. Έγκριση όρων δανειακής σύμβασης από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων από πόρους του ΤΠ&Δ για την εκτέλεση της  προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια & Εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων  τύπου LED & Προμήθεια λαμπτήρων τύπου LED εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό.
 7. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης οικήματος για στέγαση πυροσβεστικών εποχικών κλιμακίων.
 8. Λήψη απόφασης για την απαλλαγή επιχειρήσεων που διακόπτουν/περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους λόγω έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 από τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων ή/και από ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

 

 1. Λήψη απόφασης ορισμού υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο Επέκταση -Αναβάθμιση υποδομών στις δομές υγείας Δήμου Λαυρεωτικής

 

 1. Λήψη απόφασης για την εκτίμηση τιμήματος μίσθωσης υφιστάμενων τηλεπικοινωνιακών δημοτικών εγκαταστάσεων στην θέση «ΚΑΜΙΝΕΖΑ» Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης περί παραχώρησης σημειακών εκτάσεων στις περιοχές Λαύριο-Φουγάρο και Σπηλιαζέζα- Δεξαμενή του Δήμου Λαυρεωτικής, για την φιλοξενία κεραιών χαμηλής όχλησης (Ε.Κ.Κ.Χ.Ο)-WIFI για την μεταφορά ψηφιακών δεδομένων.
 3. Λήψη απόφασης περί ανάληψης υποχρέωσης για την εποπτεία-συντήρηση του τμήματος της οδού Λαυρίου-Σουνίου από την συμβολή της με την οδό Ιπποκράτους (βόρεια του Ο.Τ.Ε.), έως την συμβολή της με την οδό Αιάκου.
 1. Λήψη απόφασης για επικύρωση της υπ’αριθ.326/2021 απόφασης Δημάρχου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης της υπ.αριθ. 105/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την λύση με καταγγελία της σύμβασης αορίστου χρόνου του Δικηγόρου κ. Τσώνου Αλέξανδρου του Ηρακλή.
 1. Λήψη απόφασης περί άδειας ενοικίασης μοτοποδηλάτων κατόπιν της υπ.αρ. 20617/19-11-20 αίτησης της εταιρείας «ΑΕ MUVUS Εμπόριο Οχημάτων» με νόμιμο εκπρόσωπο τον κ. Κουτσουνάκη Εμμανουήλ.
 1. Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του Δάκου της Ελιάς.
 1. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ15362/2019 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 5ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 2. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ2873/2020 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 3. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της με αριθμό εισαγ. ΠΡ2874/2020 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 18ης Μαρτίου 2021 ή σε κάθε μετ’ αναβολή ή ματαίωση.
 4. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση προσφυγής κατά του διοικητικού προστίμου που υπεβλήθη με την αριθ. 110508/09.02.2021 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας & Περιβάλλοντος.
 5. Λήψη απόφασης περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για τον χειρισμό της υπόθεσης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την δραστηριότητα επεξεργασίας στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (ΑΕΚΚ και κλαδεμάτων) στη θέση «ΤΕΛΜΑΤΑ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe