Εγγραφή στο newsletter

Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 13:30

Πρόσκληση στην 15η ΕΚΤΑΚΤΗ Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε στην 15η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 12η Ιουνίου  2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 με   θέματα  ημερήσιας διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για  Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  2. Λήψη απόφασης για  την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
  3. Λήψη απόφασης για  την έγκριση  σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής  με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2019

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι, τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία περιλαμβάνονταν στην υπ’αριθ.9829/07-06-2019 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δεν πραγματοποιήθηκε  λόγω έλλειψης απαρτίας, κρίνονται ως κατεπείγοντα αφού περιλαμβάνουν κοινωνικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα υψηλής σπουδαιότητας  για τη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής                                                                      

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe