Παρασκευή, 13 Απριλίου 2018 16:05

Πρόσκληση στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την Τρίτη 17η Απριλίου  2018, ημέρα και ώρα 17:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την αποδοχή α) της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ β) του ποσού από το Υπουργείο Εσωτερικών στα πλαίσια του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»(Πρόσκληση ΙΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διαχείρισης  ΠΔΕ.
 2. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.
 3. Λήψη απόφασης για επιχορήγηση από τον Δήμο Λαυρεωτικής προς το Ν.Π.Δ.Δ <<ΘΟΡΙΚΟΣ>>,160.000,00€.
 4. Έγκριση χρονικής παράτασης της από 09.03.2017 σύμβασης προμήθειας φρέσκου γάλακτος με την εταιρεία ‘’ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Α.Ε.’’ για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση Σχεδίου Σύμβασης Συνεργασίας  μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας Οικολογικής Διαχείρισης Ελαστικών ECOELASTIKA  και του Δήμου Λαυρεωτικής  με σκοπό την εφαρμογή εναλλακτικής διαχείριση παλαιών ελαστικών οχημάτων  Β) εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έναρξης διαδικασιών περισυλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για παράταση συμβάσεων μισθώσεων στέγασης δημοτικών    υπηρεσιών κλπ.
 3. Λήψη απόφασης για αντικατάσταση, λόγω παραίτησης από τη θέση μέλους, του Τακτικού Μέλους Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ <<ΘΟΡΙΚΟΣ>>  Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός νέου Αντιπροέδρου.
 4. Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών επί της από 16.01.2018 και με αριθμ. ΑΚ376/2018 ανακοπής που άσκησε η εταιρεία ΕΒΟ –ΠΥΡΚΑΛ κατά του Δήμου Λαυρεωτικής και για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προστασία του Κοινωνικού Συνόλου του Δήμου μας από παραβατικές ενέργειες (κλοπές κλπ) που το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων(αρ. πρωτ. 4912/05-04-2018).
 2. Συζήτηση σχετικά δυνάμει του υπ. αριθ. πρωτ. 5001/11-04-2018 εγγράφου, κατόπιν αιτήματος Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο 67 παρ.2 του Ν.3852/2010).

 

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                         

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ

Εσωτερική Διανομή:

 1. Πρωτόκολλο
 2. Φάκελος Δημ. Συμβουλίου
 3. Γραφείο Δημάρχου

Μοιραστείτε το

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe