Εγγραφή στο newsletter

Σας καλούμε στην 23η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 23 Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την υποχρεωτική σύσταση και λειτουργία Υπηρεσίας Δόμησης στο Δήμο Λαυρεωτικής από 1η Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53/α/11-03-2020) κατόπιν της υπ’αριθ.34 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης σχετικά με την τροποποίηση της υπ’αριθ.168/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΣΒΑΚ και συμπλήρωσή της ως προς την εξουσιοδότηση του Δημάρχου περί  αποδοχής και   υπογραφής   παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης σύστασης ειδικού  δεσμευμένου  λογαριασμού  προγράμματος  μέχρι τις 26-2-2021. (βλ σχετ. 150.6/2019 απόφαση του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: 62ΘΣ46Ψ844-ΡΣ4)».
 3. Λήψη απόφασης σχετικά με την επικαιροποίηση της υπ’αριθ.196/2014 απόφασης σχετικά με την ανανέωση παραχώρησης καταστημάτων και αιθουσών συγκέντρωσης σε οικισμό ΟΑΕΔ (πρώην Ο.Ε.Κ.) και περί του καθορισμoύ της χρήσης αυτών για κάθε ένα κατάστημα ή αίθουσα.
 4. Συγκρότηση επιτροπής παράδοσης περιουσιακών στοιχείων του Δήμου στην ΔΕΥΑΤΗΛ.
 5. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του

           Δήμου Λαυρεωτικής οικ. έτους του 2020.

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου 2020, για τον έλεγχο του υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για την Γ΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης για την Κατανομή Φ.Η.Χ. στη ¨Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και  στη ¨Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης¨ του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου ως συνηγόρου υπεράσπισης για τη νομική στήριξη και εκπροσώπηση τέως Αντιδημάρχου Λαυρεωτικής, ενώπιον του Β’ Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 14ης Σεπτεμβρίου 2020 και σε κάθε μετ’ αναβολή, σύμφωνα με το άρθρο 281, παρ.3 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου για την παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών για τη μελέτη της υποθέσεως, σύνταξη και κατάθεση δικογράφου ενστάσεως του Δήμου Λαυρεωτικής στο ΥΠΕΚΑ κατά της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74976/2999/31-7-2020 αποφάσεως του Γενικού Διευθυντού Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 3154 Β’), καθ’ ό μέρος αποφασίσθηκε να επιμερισθεί το ειδικό τέλος για τις μονάδες ΑΠΕ επί της νήσου Αγίου Γεωργίου καθ’ ολοκληρίαν υπέρ του Δήμου Ύδρας κατ' αποκλεισμό του Δήμου Λαυρεωτικής»
 6. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για τη σύνταξη γνωμοδότησης και εκπροσώπησης του Δήμου Λαυρεωτικής σχετικά με την ένδικη διαφορά με τις εταιρείες «ΖΙΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» και «ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» των κ.κ. Ζ. Καπλανίδη και Σ. Παπαγιάννη.
 7. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την παράσταση και συζήτηση της ασκηθείσας έφεσης κατά της αριθ. 218/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αστική διαφορά με την εταιρεία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’
 8. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ
 9. Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση απόρων του Δήμου Λαυρεωτικής.

                                                                         

                                                                                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τηρούμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και σας περιμένουμε όλους αύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 2020 από τις 10:00 έως τις 13:00 στο Παλαιό Μηχανουργείο Λαυρίου για να μαζέψουμε σχολικά είδη για όσα παιδιά τα έχουν ανάγκη!

Διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών

Την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε στο Λαύριο η διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών του προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής το οποία χρηματοδοτείται από το ΤΕΒΑ (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για Απόρους) σε 477 ωφελούμενους – δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (Κ.Ε.Α.).

Τα προϊόντα που διανεμήθηκαν ήταν: ελαιόλαδο, κοτόπουλο, φακές, ζυμαρικά, ζάχαρη, γάλα, ρύζι, αλεύρι, φρυγανιές, συμπυκνωμένος χυμός τομάτας, χαρτί υγείας, αφρόλουτρο.

Η δράση υλοποιείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη Ανατολικής Αττικής», στην οποία εκτός άλλων Δήμων, συμμετέχει και ο Δήμος Λαυρεωτικής.

Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες και υπαλλήλους του Δήμου οι οποίοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της διανομής, που ως στόχο έχει την υποστήριξη ευάλωτων πολιτών και των οικογενειών τους.

Σας καλούμε στην 22η  Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 23η Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση έκθεσης ελέγχου απολογισμού χρήσης 2019 Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για έγκριση οικονομικών καταστάσεων Δήμου Λαυρεωτικής διαχειριστικής χρήσης 2019 (περίοδος από 01.01.2019 έως 31.12.2019)

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                         

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

   ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αποτελούν έναν από τους καλύτερους και πιο φιλικούς προς το περιβάλλον τρόπους μετακίνησης. Τα λεωφορεία και τα μέσα σταθερής τροχιάς συμβάλλουν στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες βελτιώνονται συνεχώς τα τελευταία χρόνια και αναμένεται ότι θα είναι ακόμα πιο αποδοτικές καθώς θα κινούνται με πράσινη ενέργεια.

Επιπλέον, η χρήση των δημόσιων συγκοινωνιών συνδέεται με έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής δεδομένου ότι οι χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς δραστηριοποιούνται σωματικά εφόσον περπατούν από και προ τις στάσεις των μετακινήσεών τους.

Η αυξανόμενη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς μειώνει τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους γεγονός που έχει άμεσα θετικά αποτελέσματα για τις αστικές περιοχές και το περιβάλλον.

Οι δημόσιες συγκοινωνίες μας οδηγούν όχι μόνο στον προορισμό μας αλλά και προς έναν πιο καθαρό πλανήτη!

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει τους πολίτες ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προβλέπεται να επικρατήσει κακοκαιρία η οποία θα επηρεάσει την περιοχή της Αττικής από την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τους πολύ θυελλώδεις ανέμους.

Από την πλευρά μας έχουμε αναλάβει δράση προκειμένου να καθαριστούν φρεάτια και ρέματα, ενώ βρισκόμαστε σε πλήρη ετοιμότητα προκειμένου να αντιμετωπίσουμε προβλήματα που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση του φαινομένου.

Εξίσου σημαντική είναι η λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων, ενώ συστήνουμε μεγάλη προσοχή στους κατοίκους των πυρόπληκτων περιοχών.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων συμβουλεύουμε τους πολίτες:

 • Να ασφαλίσουν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν.
 • Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
 • Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα.
 • Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές. 
 • Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε.
 • Να αποφεύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές όπου μπορούν να αποκολληθούν ελαφρά αντικείμενα και να πέσουν στο έδαφος.
 • Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμόδιων φορέων.
Σελίδα 1 από 126
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe