Εγγραφή στο newsletter

Μετά τα δημοσιεύματα στον ηλεκτρονικό τύπο από το ΠΑΚΟΕ (ιδιωτικός φορέας) διαψεύδουμε κατηγορηματικά τα όσα υποστηρίζει για παραλίες του δήμου μας ,όπως Πουνταζέζα ,Δασκαλειό. Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο από τον ίδιο φορέα και ο δήμος πέρσι έστειλε εξώδικο με αποτέλεσμα να αποσύρει όλες τις ψευδείς ανακοινώσεις του.

Κάθε χρόνο η ΔΕΥΑΤΗΛ προχωρά σε αναλύσεις θαλασσινού νερού σε πολυσύχναστες παραλίες του δήμου μας μεταξύ των οποίων η Πουνταζέζα και το Δασκαλειό με άριστα αποτελέσματα τα οποία δημοσιεύονται.

Έτσι και φέτος έχει γίνει ανάθεση από την ΔΕΥΑΤΗΛ για τις αναλύσεις που θα γνωστοποιηθούν άμεσα.

Ήδη οι μετρήσεις που έγιναν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος για τις παραλίες του δήμου μας δείχνουν ότι το θαλασσινό νερό στις  παραλίες μας είναι εξαιρετικά καθαρό και κατάλληλο για κολύμπι.

Εάν μετά τη δημοσίευση των φετινών μετρήσεων για τις παραλίες μας το ΠΑΚΟΕ δεν προχωρήσει σε διάψευση και διόρθωση , ο δήμος θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του ΠΑΚΟΕ και του λασπολόγου προέδρου του.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής εξασφάλισε την ένταξή του στο «Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV της Πράξης: «Συμπληρωματικές εγκαταστάσεις στο αθλητικό κέντρο Κερατέας» συνολικού προϋπολογισμού 793.600,00€.

Η πράξη αφορά δύο υποέργα με φορέα υλοποίησης το Δήμο Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα:

 1. Την κατασκευή τριών ανοιχτών γηπέδων (μπάσκετ – βόλεϊ, ποδοσφαίρου 5x5 και τένις) προϋπολογισμού 570.400€.
 2. Την προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος προκατασκευασμένης κολυμβητικής δεξαμενής, προϋπολογισμού 223.200,00€.

Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως εξής:

Πηγή Χρηματοδότησης

Ποσό σε €

ΠΔΕ Υπ. Εσωτερικών

600.000,00€

Ίδιοι πόροι Δήμου

193.600,00€

Σύνολο

793.000,00€

pdfΩΓ5Ε465ΧΘ7-0Υ7

1

2

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4 (ΦΕΚ 1346 Β΄2012) – Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών – οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

Συγκεκριμένα οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, οφείλουν να προβούν στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνσή τους, όπως και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται εντός αυτών των χώρων, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου, που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου πυρκαγιάς.

Στους αναφερόμενους χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Καλούνται όλοι οι ιδιοκτήτες να προβούν άμεσα σε καθαρισμό των οικοπέδων. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 4 σε περίπτωση που οι υπόχρεοι δεν συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποχρεώσεις, ισχύουν και εφαρμόζονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις (άρθρο 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα).

Τηλέφωνα επικοινωνίας με τον Δήμο:

Λαύριο: 2292320125 - 2292026941

Κερατέα: 2299042530

Ο Δήμος μας διοργανώνει το παραδοσιακό πανηγύρι και σας περιμένουμε όλους την Κυριακή 16 Ιουνίου 2019 στην Κεντρική Πλατεία της Κερατέας στις 22:30 να διασκεδάσουμε παρέα με τον Γιώργο Μαργαρίτη και την Μαρία Νομικού.

Σας καλούμε στην 16η  Έκτακτη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 13η Ιουνίου  2019, ημέρα Πέμπτη   και ώρα 13:00 με   θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για  Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για  την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
 3. Λήψη απόφασης για  την έγκριση  σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής  με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2019

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι, τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία περιλαμβάνονταν στην υπ’αριθ.9829/07-06-2019 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου και στην υπ’αριθ.10056/12-06-2019, οι  οποίες δεν πραγματοποιήθηκαν  λόγω έλλειψης απαρτίας, κρίνονται ως κατεπείγοντα αφού περιλαμβάνουν κοινωνικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα υψηλής σπουδαιότητας  για τη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής                                                                

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την έναρξη της κατασκήνωσης           

«Ζ΄ Παιδική Εξοχή Κερατέας» για το καλοκαίρι του 2019

Η κατασκήνωση θα ανοίξει τις πόρτες της για τους μικρούς μας φίλους                                 

 τον  Αύγουστο του 2019 και θα λειτουργήσει για 3 περιόδους:

Α’ Περίοδος:      1 Αυγούστου - 10 Αυγούστου 2019

Β΄ Περίοδος:      12 Αυγούστου - 21 Αυγούστου 2019

Γ’ Περίοδος:       23  Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου 2019

Δεχόμαστε αιτήσεις από την Παρασκευή 14/6 μέχρι και τη Δευτέρα 15/7.

Με έμφαση στην υψηλή ποιότητα και τα αυστηρά κριτήρια λειτουργίας, τις εξαιρετικές συνθήκες υγιεινής αλλά και το πολύ-επίπεδο διαδραστικό πρόγραμμα ψυχαγωγίας, βασικό μέλημα του Δήμου Λαυρεωτικής, είναι η ευχάριστη απασχόληση και προσεκτική φροντίδα των παιδιών.   Η Παιδική Εξοχή απευθύνεται σε παιδιά από 6-16 ετών.

Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ποσό συμμετοχής, όπως και πέρυσι, καθορίζεται για τους κατασκηνωτές (παιδιά) σε 30,00€ / παιδί. Τα παιδιά των πολύτεκνων, των τρίτεκνων, των δικαιούχων ΚΕΑ και τα παιδιά που ο ένας εκ των δυο γονέων είναι άνεργος δεν θα καταβάλουν οικονομική συμμετοχή.

Το IBAN του Δήμου Λαυρεωτικής στο οποίο θα κατατίθεται το ποσό της συμμετοχής στην Εθνική Τράπεζα, είναι GR0201101440000014454007320 . Το διπλότυπο απόδειξης κατάθεσης θα δίδεται στον διαχειριστή της κατασκήνωσης, κατά την είσοδο των παιδιών σε αυτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι είναι:

 1. pdfΑίτηση – Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής στη Κατασκήνωση του Δ. Λαυρεωτικής.
 2. pdfΙατρικό δελτίο Κατασκηνωτή με φωτογραφία του παιδιού (συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον ιατρό).

«Παρακάτω επισυνάπτονται το Δελτίο Τύπου με τις απαραίτητες πληροφορίες και οι κανόνες της κατασκήνωσης»

pdfΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ 2019

pdfΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Παρακαλούμε να αναγράφεται στο φάκελο: «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ».

Οι αιτήσεις κατατίθενται στα εξής σημεία:

Στο Δημαρχείο Κερατέας:  Πρωτόκολλο Κερατέας Λεωφόρος Αθηνών – Σουνίου 37, Τ.Κ. 19001                                                                                                                                           

Στο Δημαρχείο Λαυρίου: Πρωτόκολλο Λαυρίου Κουντουριώτου 1, Λιμάνι Λαυρίου, Τ.Κ. 19500       

Για παροχή πληροφοριών, οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να καλούν στα τηλέφωνα:   

Για την Κερατέα:    22993 20238 κος Ματθαίου,  22993 20213 κα Στόμη,

22993 20228 κα Μακρή

Για το Λαύριο:     22923 20176 κα. Ζαρίφη

Σας καλούμε στην 15η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 12η Ιουνίου  2019, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 16:00 με   θέματα  ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για  Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης για  την Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
 3. Λήψη απόφασης για  την έγκριση  σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής  με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής.
 4. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2019

            Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, το κατεπείγον της συνεδρίασης προκύπτει από το γεγονός ότι, τα θέματα ημερήσιας διάταξης τα οποία περιλαμβάνονταν στην υπ’αριθ.9829/07-06-2019 πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου η οποία δεν πραγματοποιήθηκε  λόγω έλλειψης απαρτίας, κρίνονται ως κατεπείγοντα αφού περιλαμβάνουν κοινωνικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα υψηλής σπουδαιότητας  για τη λειτουργία του Δήμου Λαυρεωτικής                                                                      

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Κέρδισε τις εντυπώσεις το “Poseidon Gymnastics for All Challenge 2019” (photos)

Την πιο γλυκιά γεύση στους 1.200 συμμετέχοντες αλλά και στους πολυάριθμους θεατές που βρέθηκαν στο Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου άφησε το 1ο “Poseidon Gymnastics for All Challenge 2019”, το οποίο διεξήχθη την Κυριακή 9 Ιουνίου και έβαλε τις βάσεις ώστε να εξελιχθεί σε επιτυχημένο θεσμό.

Η πρώτη διαγωνιστικού χαρακτήρα διοργάνωση Γυμναστικής για Όλους που φιλοξενήθηκε στο Λαύριο, αποτέλεσε την ιδανική κορύφωση του καθιερωμένου πλέον 19ου Φεστιβάλ Γυμναστικής Ανατολικής Αττικής, στο οποίο συμμετείχαν 2.500 μικροί και μεγάλοι αθλούμενοι, το διήμερο 7-8 Ιουνίου στο ίδιο στάδιο.

Συνολικά 37 ομάδες με 1.200 αθλητές και αθλήτριες παρουσίασαν τα εντυπωσιακά προγράμματά τους στο “Poseidon Gymnastics for All Challenge 2019”, που συνδιοργανώθηκε από το Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» του Δήμου Λαυρεωτικής, τον Όμιλο Αντισφαίρισης Λαυρίου και την Ελληνική Γυμναστική Ομοσπονδία, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος “Be Active”.

Παρών στους αγώνες ήταν ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο οποίος ευχαρίστησε την Ε.Γ.Ο. για την συμβολή της, καθώς και όλους τους φορείς που τίμησαν με την συμμετοχή τους αυτή τη νέα προσπάθεια.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Αθλητικού Τμήματος του Δήμου Λαυρεωτικής, αντιπρόεδρος του διοργανωτή συλλόγου Ο.Α. Λαυρίου, καθώς επίσης μέλος του Δ.Σ. της Ε.Γ.Ο. αλλά και της Τεχνικής Επιτροπής Γυμναστικής για Όλους της Ομοσπονδίας, Κωνσταντίνος Πανταζής, τόνισε:

«Επιθυμία μας είναι να εξελιχθεί το “Poseidon Gymnastics for All Challenge” σε θεσμό και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι από το αποτέλεσμα της φετινής, πρώτης προσπάθειας. Ευχαριστούμε τον πρόεδρο της Ε.Γ.Ο. Θανάση Βασιλειάδη για την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξε, ευχαριστούμε επίσης όλους τους φορείς και τους αθλούμενους που συμμετείχαν, καθώς βέβαια και τους κριτές, το επιστημονικό προσωπικό και όλους τους συνεργάτες της διοργάνωσης, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου το ξεκίνημα της καινούργιας αυτής προσπάθειας να χαρακτηριστεί από υψηλό οργανωτικό επίπεδο, ακρίβεια χρόνου στην εκτέλεση των προγραμμάτων και εξαιρετικές συνθήκες για όλους τους συμμετέχοντες».

Το τριήμερο αυτό των εκδηλώσεων κατάφερε να ενισχύσει την τοπική αγορά αφού την πόλη μας επισκέφθηκαν πάνω από 10.000 αθλητές και θεατές. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν  και βράβευσαν τους φορείς που συμμετείχαν  ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αδάμης Ιωάννης, ο Αντιδήμαρχος  Τσίκλος Παναγιώτης, η Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός» Βελετάκου Ευαγγελία, η Δημοτική Σύμβουλος Αργεντίνη Ασπασία,  ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΥΑΤΗΛ Κωστάλας Αντώνης, ο  Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ Ζαγουρής  Χάρης, η Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Θορικός»  Δράκου Ευαγγελία, η κα. Παπαδοπούλου Μαρία Μέλος της Ευρωπαϊκής Τεχνικής Επιτροπής της Γυμναστικής για Όλους και Τεχνική Σύμβουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα του “Poseidon Gymnastics for All Challenge” :

Poseidon

Gymnastics for All Challenge

2019

Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ      (ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)

α/α

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1

LIVE CONCERT

Α.Σ. ΗΦΑΙΣΤΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΧΑΛΚΙΝΗ

2

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ Η ΠΝΟΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ

ΧΡΥΣΗ

3

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑ

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΧΡΥΣΗ

4

ΤΑΥΡΟΜΑΧΙΕΣ

OLYMPIA HIGHWAY

ΑΡΓΥΡΗ

5

ΙΑΓΟΥΑΡΟΙ - SAVE THE JUNGLE

Ν.ΠΔ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΧΑΛΚΙΝΗ

6

ΖΩΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΟ… ΚΑΙ ΜΕΤΑ???

ΠΝΟΗ ΜΟΣΧΑΤΟΥ

ΑΡΓΥΡΗ

7

LET΄S ROCK THIS DAY!

Σ.Η.Γ.Α. ΓΥΜΝΑΘΛΟΣ

ΧΑΛΚΙΝΗ

8

ΜΥΡΜΗΓΚΟΙΣΤΟΡΙΕΣ

Α.Ο.Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΗ

9

UNDER CONSTRUCTION

Γ.Σ. ΔΥΝΑΜΗ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ

ΧΡΥΣΗ

10

ΦΑΝΤΑΣΟΥ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ , ΚΛΕΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΈΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ ΟΛΗ ΤΗΝ ΖΩΗ . ΕΣΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕΣ?

Α.Γ.Ο. ΕΥΡΙΑΛΗ

ΧΑΛΚΙΝΗ

11

ΤΟ ΑΓΓΙΓΜΑ ΤΗΣ ΑΡΑΧΝΗΣ

Π.Π.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΡΓΥΡΗ

12

LA CASA DE PAPEL

Ο.Α. ΛΑΥΡΙΟΥ

ΑΡΓΥΡΗ

13

ΕΦΕΥΡΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!!!

Γ.Α.Σ. ΚΑΛΥΒΙΑ

ΧΡΥΣΗ

14

THE GREAT NIGHT SHOW

ΦΟΜ ΚΟΤΙΝΟΣ

ΑΡΓΥΡΗ

15

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Γ.Ο.Π.Φ. Η ΑΡΜΟΝΙΑ

ΧΡΥΣΗ

16

ΌΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ

ΧΡΥΣΗ

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΜΙΚΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ)

α/α

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1

SLEEPING ALIVE

Ν.ΠΔ.Δ. «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

ΧΡΥΣΗ

2

ΣΠΙΝΑΛΟΓΚΑ

Γ.Σ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΧΡΥΣΗ

3

ΚΑΠΟΤΕ ΣΤΗ ΔΥΣΗ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΡΓΥΡΗ

4

Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ!

Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΧΑΛΚΙΝΗ

5

Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΟΥ

Π.Π.Σ. ΡΑΦΗΝΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΡΓΥΡΗ

6

 ΌΤΑΝ ΞΥΠΝΟΥΝ  ΟΙ ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ…

Δ.Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΧΑΛΚΙΝΗ

7

COURIER

A.O. ΛΑΓΟΝΗΣΙΟΥ

ΧΡΥΣΗ

8

BAYWATCH 2019 EDITION

TEAM WOLF 31

ΑΡΓΥΡΗ

9

ΦΑΤΕ ΜΑΤΙΑ ΨΑΡΙΑ

Ν.ΠΔ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΑΡΓΥΡΗ

10

ΤΟ ΕΊΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΕΣΘΑΙ

Γ.Σ. ΤΙΤΑΝΑΣ

ΧΡΥΣΗ

11

«ΧΑΜΟΓΕΛΑ, ΕΙΜΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ…»

Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΧΡΥΣΗ

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

α/α

ΤΙΤΛΟΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ / ΦΟΡΕΑΣ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ 

1

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΥΚΝΟΙ

Α.Ο. ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΧΑΛΚΙΝΗ

2

ΤΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΧΡΥΣΗ

3

ΜΑΝΤΙΣΣΕΣ

Α.Ο.Γ. ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

ΧΡΥΣΗ

4

ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ

Δ.Α.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΧΑΛΚΙΝΗ

5

ΖΩΗ ΑΠΛΗ ΣΑΝ ΑΕΡΙΝΟ ΣΤΑΧΥ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ

ΧΡΥΣΗ

6

CATS

OLYMPIA HIGHWAY

ΑΡΓΥΡΗ

7

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

Γ.Σ. ΤΙΤΑΝΑΣ

ΑΡΓΥΡΗ

8

BOLLYWOOD & GYMNASTICS FUSION

Γ.Α.Σ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΡΓΥΡΗ

9

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟΥ (Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΧΤΙΖΕΙ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΓΕΙΑ)

Ν.ΠΔ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

ΧΡΥΣΗ

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

 1. Βραβείο Καλύτερης «Ενδυματολογικής και Αισθητικής παρουσίας» 

Η ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ ΤΟΥ ΧΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ

Γ.Ο.Π.Φ. Η ΑΡΜΟΝΙΑ

 

 1. Βραβείο Πρωτοτυπίας - Καινοτομίας / «Ιδιαίτερης κατασκευής» 

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ Η ΠΝΟΗ

ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ

 

 1. Βραβείο καλύτερης Μουσικής  επένδυσης

THE GREAT NIGHT SHOW

ΦΟΜ ΚΟΤΙΝΟΣ

 

 1. Βραβείο καλύτερης ομάδας με στοιχεία Χορού

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΡΑΝΟΙΑ

ΛΕΟΝΤΕΙΟΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

 1. Βραβείο Πολυπληθέστερης Ομάδας

LA CASA DE PAPEL

Ο.Α. ΛΑΥΡΙΟΥ

 

 

 1. Βραβείο ηλικιακής διαφοροποίησης ( 4 -99 ετών )

ΌΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ

ΑΙΑΣ ΛΟΦΟΣ ΣΚΟΥΖΕ

 1. Βραβείο με σεβασμό στη διαφορετικότητα / Βραβείο ενσωμάτωσης ατόμων διαφορετικών νοητικών και φυσικών ικανοτήτων

Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟ ΤΟΥΒΛΑΚΙ ΤΟΥ (Ο ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΧΤΙΖΕΙ ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩΓΕΙΑ)

Ν.ΠΔ.Δ. «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ»

 

 1. Ειδικό βραβείο με προβολή θετικών μηνυμάτων Ζωής και Οικολογικής Συνείδησης

SLEEPING ALIVE

Ν.ΠΔ.Δ. «Η ΠΑΡΝΗΘΑ» ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ

 

«Πλησιάζει η έναρξη του φετινού καλοκαιρινού καμπ !!»

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Το σχολείο τελειώνει, το Summer Camp αρχίζει! Για  άλλη μια χρόνια το Τμήμα Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. « Θορικός» του Δ. Λαυρεωτικής με την συνεργασία του Ομίλου Αντισφαίρισης Λαυρίου και του Γ.Σ. Κερατέας διοργανώνουν αθλητικά – πολιτιστικά camp (Summer Camp) για αγόρια και κορίτσια από  5 ως 15 ετών, στο Κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου και στο Κλειστό Γυμναστήριο Κερατέας προκειμένου να διευκολύνουν τους εργαζόμενους γονείς και να δώσουν στα παιδιά τη δυνατότητα ν΄ ασχοληθούν δημιουργικά με αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.

Οι δραστηριότητές θα πραγματοποιηθούν από έμπειρους και καταρτισμένους καθηγητές που θα τα βοηθήσουν να αγαπήσουν τον αθλητισμό και τον πολιτισμό και να συναναστραφούν με άλλα παιδιά.

Σκοπός μας είναι οι αξέχαστες εμπειρίες σε παιδιά και εφήβους, οι οποίες απορρέουν από ένα πλούσιο και ισορροπημένο αθλητικό, εκπαιδευτικό και εικαστικό πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει ενεργά τη φιλοσοφία του ρητού "Νους Υγιής εν Σώματι Υγιεί".

Το πρόγραμμα της καλοκαιρινής ενασχόλησης στοχεύει στην καλλιέργεια των αθλητικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών μέσω αθλημάτων και δραστηριοτήτων όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, ρυθμική και ενόργανη γυμναστική, μπάντμιντον, πινγκ-πονγκ, τένις, παραδοσιακοί χοροί , παιδαγωγικά παιχνίδια , εικαστικά , θεατρικό παιχνίδι και πρώτες βοήθειες κ.α.

Το Camp  θα λειτουργεί Δευτέρα - Παρασκευή (08:00 - 15:00 / ώρα προσέλευσης 09:00) και περιλαμβάνει  τρεις περιόδους:

  1η  από Τρίτη 18 Ιουνίου έως  Παρασκευή   28 Ιουνίου

  2η  από Δευτέρα  1 Ιουλίου  έως  Παρασκευή    12 Ιουλίου

  3η  από Δευτέρα  15 Ιουλίου έως  Παρασκευή  26 Ιουλίου

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

8:00π.μ.– 9:00 π.μ. Προσέλευση – Δημιουργική Απασχόληση- Φύλαξη

9:00 π.μ.– – 12:00 π.μ.:  Αθλητικές & Πολιτιστικές Δραστηριότητες.

 12:00 π.μ.– 12:30 μ.μ.: Ελαφρύ Γεύμα.

12:30 μ.μ.– 14:00 μ.μ.: Αθλητικές & Πολιτιστικές Δραστηριότητες.

14:00 μ.μ.– 15:00 μ.μ.: Δημιουργική Απασχόληση- Φύλαξη


Οι εγγραφές ξεκινούν από την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 . Η αίτηση θα ολοκληρωθεί όταν μας καταθέσετε συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο το Ιατρικό Δελτίο από παιδίατρο. 

Το κόστος συμμετοχής, ανέρχεται μόλις στα πενήντα (50) Ευρώ συνολικά και για τις δέκα (10) ημέρες. Στην τιμή αυτή, συμπεριλαμβάνεται ελαφρύ γεύμα για τα παιδιά, ασφαλιστική κάλυψη των παιδιών, καθώς επίσης, καπέλο και T-shirt, για όλους τους συμμετέχοντες. Προβλέπεται έκπτωση 10% ανά περίοδο, στα αδέλφια

pdfSUMMER CAMP ΚΕΡΑΤΕΑ

pdfSUMMER CAMP ΛΑΥΡΙΟ


Για πληροφορίες επικοινωνήστε (09:00-21:00)

Για το Λαύριο:2292027391-2,6972395159

Για την Κερατέα: 2299042401,6972097772,6982874466

Σελίδα 1 από 97
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe