Εγγραφή στο newsletter

Η Δημοτική Αρχή εργάζεται -όπως οφείλει- με μεθοδικότητα και οργάνωση ώστε να υλοποιούνται έργα υποδομής, απαραίτητα για τον Δήμο και τους συμπολίτες μας. Εργάζεται επίσης με γνώμονα τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Έμπρακτη απόδειξη της  ισότιμης αντιμετώπισης των δημοτικών ενοτήτων του Δήμου είναι το έργο που υλοποιήθηκε και υλοποιείται στην τριετία 2019 – 2022, στην πόλη της Κερατέας. Έργο, που απαντά αποστομωτικά σε μεμονωμένες φωνές που σκοπίμως διαστρεβλώνουν την πραγματικότητα και την αλήθεια.

Η πραγματικότητα και η αλήθεια όμως βρίσκονται εδώ. Παραθέτουμε λοιπόν έργα υποδομής που υλοποιήσαμε στην πόλη της Κερατέας, πέραν των υπηρεσιών και των παρεμβάσεων της καθημερινότητας.    

 1. Υλοποιήσαμε αλλά και βρίσκονται σε φάση κατασκευής έργα οδοποιίας συνολικού προϋπολογισμού 19.500.000 ευρώ στην πόλη της Κερατέας και στους οικισμούς της.
 2. Υλοποιήσαμε την ενεργειακή αναβάθμιση ( LED)του οδοφωτισμού σε όλη την πόλη της Κερατέας και τους οικισμούς.
 3. Ολοκληρώσαμε τις μελέτες  εφαρμογής και άμεσα δημοπρατούμε τα εμβληματικά έργα: “Ανάπλαση της Λεωφόρου Αθηνών-Σουνίου και Δημιουργία Ανοιχτού Κέντρου Εμπορίου στη πόλη της Κερατέας”, προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ.
 4. Ολοκληρώσαμε την κύρωση και μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο της Πράξης Εφαρμογής Β΄ Επέκτασης της Κερατέας έκτασης 1250 στρεμμάτων ( Αμάχαιρη, Βαλμέσα, ‘Άγιος Αθανάσιος, Γήπεδο, Πέτα) και εξασφαλίσαμε μέσω ΕΣΠΑ τις απαιτούμενες πιστώσεις για την υλοποίησή της.
 5. Χρηματοδοτήσαμε μέσω της Περιφέρειας Αττικής όλες σχεδόν τις πολεοδομικές μελέτες των παραλιακών οικισμών της Κερατέας, τις προωθήσαμε στο ΣΥΠΟΘΑ για την έγκρισής τους.
 6. Επιτύχαμε την έγκριση  Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου για την Κερατέα και τους οικισμούς της ύψους 2.124.000 ευρώ και εκπονήσαμε διαγωνισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ώστε να τροποποιήσουμε τις πολεοδομικές δεσμεύσεις και τις χρήσεις γης.
 7. Εκπονήσαμε και εγκρίναμε  Κυκλοφοριακή Μελέτη για την πόλη της Κερατέας και προχωράμε στην εφαρμογή της, με άμεση δημοπράτηση για την αγορά κατευθυντήριων πινακίδων.
 8. Ιδρύσαμε, στελεχώσαμε και εγκαταστήσαμε το Πολεοδομικό Γραφείο του Δήμου στην πόλη της Κερατέας (Φρειδερίκης & Αγίου Χαραλάμπους).
 9. Ξεκαθαρίσαμε και απαλλοτριώσαμε με εξώδικο συμβιβασμό 16 στρέμματα του ΟΤ 195 ύψους 500.000 ευρώ,με εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο, η οποία εκκρεμούσε επί ογδόντα και πλέον έτη, ώστε να δικαιωθούν δεκάδες ιδιοκτήτες, αλλά κυρίως να ωφεληθούν όλοι οι κάτοικοι της Κερατέας από το Μητροπολιτικό Πάρκο Πόλης συνολικής έκτασης 30 περίπου στρεμμάτων που θα δημιουργηθεί εκεί.
 10. Αποκτήσαμε μέσω εξώδικου συμβιβασμού και αγοράσαμε με επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, κοινόχρηστες εκτάσεις ιδιωτών, δεσμευμένες για δεκαετίες ( 2μεγάλες ιδιοκτησίες στο Δημοτικό Αναψυκτήριο στη Κακή Θάλασσα, 2 ιδιοκτησίες στη Πάνω Πλατεία Κερατέας, ιδιοκτησία εφαπτόμενη δυτικά του 2ου Δημ. Σχολείου Κερατέας, ιδιοκτησία εφαπτόμενη νότια του 3ου Δημ. Σχολείου Κερατέας, κ.α.). 
 11. Κατασκευάσαμε τέσσερις (4) Παιδικές Χαρέςστην πόλη της Κερατέας (τρείς  εξ’ ολοκλήρου καινούργιες και πρότυπες και μία ανακαινισμένη, όλες πιστοποιημένες από το Υπουργείο Εσωτερικών), αφού προηγουμένως εξασφαλίσαμε τη κυριότητα οικοπέδου με πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου.
 12. Αγοράσαμε οικόπεδο  αξίας 200.000 ευρώ για τη στέγαση του 3ουΝηπιαγωγείου Κερατέας, με επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών και εκπονήσαμε τις σχετικές μελέτες για την κατασκευή του από την ΚΤΥΠ, με  υποβολή  στο ΕΣΠΑ.
 13. Αποκτήσαμε εκτάσεις με ίδιους πόρους, αποζημιώνοντας ιδιώτες, για τη διάνοιξη και την ασφαλτόστρωση οδώνεντός σχεδίου πόλης Κερατέας.
 14. Υπογράψαμε Προγραμματική Σύμβαση με τη Περιφέρεια Αττικής και άμεσα δημοπρατούμε το έργο «Αποκατάσταση οικίας Μπία και ανάδειξή της ως Λαογραφικού Μουσείου Κερατέας», σε συνεργασία με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους, προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ.
 15. Αποκατάσταση και επισκευή του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου,με επιχορήγηση της Περιφέρειας Αττικής.
 16. Προχωρήσαμε σε αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού  του Βιολογικού ΚαθαρισμούΚερατέας με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής ύψους 900.000 ευρώ.
 17. Δημοπρατούμε άμεσα τη μετατροπή του Βιολογικού Καθαρισμού Κερατέας σε τριτοβάθμια επεξεργασία και μεταφορά του νερού με διάθεσή του μέσω σωληνώσεων για άρδευση παρακείμενων καλλιεργειών 1.000 στρεμμάτων, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Φιλόδημος.
 18. Αναθέσαμε με ίδιους πόρους μελέτη για αξιοποίηση των δημοτικών γεωτρήσεων της Αμάχαιρης και του Ολύμπου για άρδευση καλλιεργειών 2.000 στρεμμάτων της Κερατέας.
 19. Αντικαταστήσαμε το δίκτυο ύδρευσης της πόλης Κερατέας και των οικισμών δυτικά αυτής (Άγιος Γεώργιος, Αρί, κλπ.), προϋπολογισμού 3.240.000 ευρώ με χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής.
 20. Κατασκευάσαμε δίκτυο αποχέτευσης στην Παλαιοκαμάριζα και την Πλάκα Κερατέας, προϋπολογισμού 3.600.000 ευρώ με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Φιλόδημος.
 21. Αντικαταστήσαμε ρολόγια ύδρευσης της πόλης Κερατέας και των οικισμών της και προχωρήσαμε σε εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου διαρροών στο δίκτυο ύδρευσης και οθονών παρακολούθησης της λειτουργίας αυτών στα γραφεία της ΔΕΥΑΤΗΛ στην Κερατέα, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκ ευρώ.
 22. Εγκρίναμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την  αγορά Στόλου Οχημάτων καθαριότητας, πρασίνου, μηχανημάτων έργου, πυρασφάλειας και Λεωφορείου Δημοτικής Συγκοινωνίας ύψους 4.000.000 ευρώ.
 23. Προμηθευτήκαμε ένα νέο απορριμματοφόρο, νέο φορτηγό με αρπάγη, δεκάδες υπόγειους κάδους και εκατοντάδες υπέργειους για τη συλλογή βιοαποβλήτων στην Κερατέα, από την Περιφέρεια και από το ΕΜΕΠΕΡΑ.
 24. Προμηθευτήκαμε 7 υπόγεια συστήματα κάδων 4-6 ρευμάτων ανακύκλωσης, 2 κιόσκια και ένα σπιτάκι Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής.
 25. Αναβαθμίσαμεμε ίδιους πόρους τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Κερατέας (ΣΜΑ).
 26. Αναβαθμίσαμε ενεργειακά το Δημαρχείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο Κερατέας.
 27. Κατασκευάσαμε έξι νέα γήπεδα σε σχολεία της Κερατέας και αναπλάσαμε τα προαύλιά τους.
 28. Εγκαταστήσαμε για πρώτη φορά συστήματα πυρασφάλειαςσε όλα τα σχολεία της Κερατέας
 29. Τοποθετήσαμε δύο ανελκυστήρες στο Γυμνάσιο και Λύκειο Κερατέας και κατασκευάσαμε C.AMEAσε σχολεία.
 30. Ανακατασκευάσαμε τον εξωτερικό χώρο, με  πλακόστρωση, περιμετρικά του Γυμνασίου και  Λυκείου Κερατέας και προχωρήσαμε σε ανάπλαση της οδού Τροίας με βιοκλιματικά υλικά.  
 31. Προχωρήσαμε σε ανάθεση υπηρεσίας με ίδιους πόρους για την ολοκλήρωση της τακτοποίησης αυθαίρετων δημοτικών κτηρίων και Σχολείωνστην Κερατέα.
 32. Εντάξαμε στον Προϋπολογισμό και στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής 2 Έργα: Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 9Χ9ύψους 390.000 ευρώ στο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας και κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 εφαπτόμενο του 4ου Δημ. Σχολείου Κερατέας ύψους 100.000 ευρώ.
 33. Δημοπρατούμε άμεσα 3 γήπεδα : γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, γήπεδο τένις και γήπεδο μπάσκετ - βόλεϊστο Δημοτικό Στάδιο Κερατέας προϋπολογισμού 600.000 ευρώ με επιχορήγηση από το Φιλόδημο ΙΙ.
 34. Κατασκευάσαμε με χρηματοδότηση της ΔΑΝΕΤΑΛ mini Αθλητικό Κέντρου στην Πλάκα Κερατέας. 
 35. Ανακατασκευάσαμε τα δάπεδα των 2 κλειστών Γυμναστηρίων Κερατέας (Λυκείου και Δημοτικού Σταδίου).
 36. Επισκευάσαμε και ανακατασκευάσαμε τα Παλαιά Σφαγεία Κερατέας και τον περιβάλλοντα χώρο με ίδιους πόρους για τη στέγαση του προσωπικού και του στόλου οχημάτων της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.
 37. Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρωνστην πόλη της Κερατέας. 
 38. Υπογράψαμε σύμβαση για προμήθεια νέων στάσεων συγκοινωνίαςστην Κερατέα.
 39. Διαστρώσαμε με κυβόλιθους όλες τις διαδρομές του παλαιού Κοιμητηρίου Κερατέας, με ταυτόχρονη ανάδειξη της κεντρικής εισόδου του και επισκευή του Οστεοφυλακίου.
 40. Αναθέσαμε μελέτες εφαρμογής με ίδιους πόρους για τηναναστήλωση του Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Κερατέας.
 41. Αναβαθμίσαμε και προχωρήσαμε σε εργασίες συντήρησης με τις πιο υψηλές προδιαγραφές όλες τις κτιριακές υποδομές και σε όλες τις υπηρεσίες από τα συνεργεία της ΔΑΝΕΤΑΛ.
 42. Προχωρήσαμε σε ενοικίαση κτηρίου για τη στέγαση της βιβλιοθήκηςστην Κερατέα.
 43. Κατασκευάσαμε 16 ξύλινους οικίσκους, τσιμεντένια δεξαμενή   ύδατος,  νέα παιδική χαρά  και καινούρια περίφραξη στη Κατασκήνωση του Δήμου στο Διόνυσου Κερατέας, ενώ τοποθετήσαμε σύγχρονα συστήματα πυρασφάλειας, 
 44. Προχωρήσαμε σε εκ βάθρων ανάπλαση του δημοτικού αναψυκτηρίου, του παραλιακού μετώπου και των αθλητικών εγκαταστάσεωνστην Κακή Θάλασσα.
 45. Προμηθευτήκαμε συστήματα πρόσβασης ΑΜΕΑ στις παραλίες του Βρωμοπουσίου, Δασκαλειού και Κακής Θάλασσας.
 46. Επισκευάσαμε και αναβαθμίσαμε κτίρια και γραφεία Δ.Σ Συλλόγων και Αθλητικών Σωματείων οικισμών Κερατέας.
 47. Εγκαταστήσαμε ασύρματο δίκτυο ( Wi-Fi) ελεύθερης πρόσβασης για την πόλη της Κερατέας.
 48. Ιδρύσαμε και στεγάσαμε το Κέντρο Κοινότητας για την εξυπηρέτηση ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δημαρχείο Κερατέας.
 49. Λειτουργούμε βρεφικό τμήμα και αναβαθμίσαμε υποδομές στον Παιδικό Σταθμό Κερατέας.
 50. Πλήρης στελέχωση του Κέντρου Υγείας και Αποκατάστασης Κερατέας “Κ. Πρίφτης” και επαναλειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου στο Περιγιάλι.
 51. Στηρίζουμε τον αγώνα ανωμάλου δρόμου στο Οβριόκαστρο και λειτουργούμε Αθλητικό Camp.
 52. Προσλάβαμε δεκάδες συμπολίτες μας από την Κερατέα ηλικίας 55-67 ετών, μέσω του Προγράμματος Απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων του ΟΑΕΔ για συνταξιοδότηση, παρέχοντας υπηρεσίες και εργασία στο Δήμο, τη ΔΑΝΕΤΑΛ και τα άλλα  ΝΠΔΔ.

O Δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς έκανε σχετική δήλωση: “Δουλεύουμε με αμείωτο ζήλο, ώστε να είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, να αντιμετωπίζουμε σε κάθε δημοτική ενότητα τα ανοικτά ζητήματα και να υλοποιούμε έργο αναπτυξιακό. Το σκεπτικό μας είναι πάντα η ισότιμη διαχείριση των αναγκών και των προκλήσεων. Η συνένωση δυνάμεων από το 2019 και η συνεργασία μας με τη μείζονα αντιπολίτευση σε κρίσιμους τομείς πολλαπλασιάζει την αποτελεσματικότητά μας και αποτελεί κινητήρια δύναμη για την παραγωγή πλούσιου έργου. Συνεχίζουμε με ενότητα, ώστε να προσφέρουμε αυτό που αξίζει στον τόπο μας. Πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και για αυτό δεσμευόμαστε!’’

Από το Γραφείο Τύπου

Το Τμήμα Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του  Δήμου Λαυρεωτικής και η Ελληνική Εταιρεία Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας, διοργανώνουν  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ με θέμα: «Εκπαίδευση και πιστοποίηση στη Βασική Υποστήριξη της ζωής με χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (BLS/AED)».

Στο  σεμινάριο θα συμμετάσχουν το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» και είναι ανοιχτό προκειμένου να συμμετάσχουν  προπονητές και καθηγητές φυσικής αγωγής, που διδάσκουν στα τμήματα άθλησης του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ, και το κόστος θα καλυφθεί από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ».

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, λόγω περιορισμού θέσεων.

Η εκπαίδευση θα γίνει από πιστοποιημένους εκπαιδευτές, με διαδραστική διαδικασία, προκειμένου να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες δεξιότητες, γι’ αυτό το λόγο οι ομάδες εκπαίδευσης θα είναι ανά 6 άτομα, και θα γίνουν στους αντίστοιχους χώρους στο κλειστό Γυμναστήριο Λαυρίου.

 

 • Κυριακή, 2/10/2022
 • Ώρες: 15:00 – 20:00

Θα πρέπει να συμπληρωθεί ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ, έως την Πέμπτη 29/9/2022.

Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής:

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΛΑΥΡΙΟΥ:

τηλέφωνο επικοινωνίας: 2292027391

Διεύθυνση: Άνω Όρια, 19500, ΑΤΤΙΚΗΣ 

Θα τηρηθούν όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, όπως αυτά ορίζονται από τις Αρμόδιες Εθνικές Αρχές.

Ένα υπέροχο φωτογραφικό ταξίδι στις προστατευόμενες περιοχές της Αττικής υπόσχεται η έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από τη ματιά σου!», η οποία θα εγκαινιαστεί στις 26 Σεπτεμβρίου στις 8 μ.μ. στην αίθουσα «Αποθήκη Επίπλευσης» του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου Λαυρίου .  Την  έκθεση διοργανώνει η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικών Πάρκων Πάρνηθας, Σχινιά και Προστατευόμενων Περιοχών Σαρωνικού Κόλπου του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ με ανάδοχο το MEDASSET- Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών.

Ο επισκέπτης της έκθεσης θα θαυμάσει τις πανέμορφες παραλίες των προστατευόμενων περιοχών της Αττικής, θα ενημερωθεί για τις απειλές που υφίστανται και τελικά θα βρεθεί μπροστά σε εικόνες που βάζουν σε πρώτο πλάνο τις προσπάθειες που γίνονται για την αποκατάσταση και προστασία των περιοχών αυτών.

Στόχος της έκθεσης είναι να αναδείξει την μεγάλη οικολογική και αισθητική αξία των προστατευόμενων περιοχών της Αττικής (στις οποίες περιλαμβάνονται τα Εθνικά Πάρκα Πάρνηθας, Σχινιά και οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές του Σαρωνικού Κόλπου), τα σημαντικά είδη πανίδας και χλωρίδας που βρίσκουν καταφύγιο σε αυτές, τις απειλές που δέχονται κυρίως από ανθρωπογενείς παράγοντες (μόλυνση), αλλά και τις σημαντικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται  για την προστασία τους.

Η έκθεση «Η προστασία του Περιβάλλοντος μέσα από την ματιά σου» συγκεντρώνει πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό από δράσεις πεδίου στις προστατευόμενες περιοχές της Αττικής από τους ερευνητές του MEDASSET, καθώς και φωτογραφίες πολιτών που συλλέχθηκαν μέσα από την υλοποίηση συμμετοχικών δράσεων «Επιστήμης των Πολιτών».

Η έκθεση φωτογραφίας θα φιλοξενείται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου από τις 26 Σεπτεμβρίου ως τις 9 Οκτωβρίου και είναι ανοικτή στο κοινό. Η εν λόγω δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Προστασίας, Προβολής και Ανάδειξης των  Προστατευόμενων Περιοχών Ευθύνης της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Περιοχών Αττικής του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.», του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» με ανάδοχο το MEDASSET.

Υλικό για Συντάκτες:

 1. Πληροφορίες

Ωράριο Έκθεσης:  Δευτέρα 26/09: Εγκαίνια:  20:00 – 22:00 (8 - 10  μ.μ) 

Τρίτη 27/09 – Κυριακή 09/10:  18:00 – 21:00 ( 6 – 9 μ.μ.)

Είσοδος: Ελεύθερη

 1. Βρείτε την φωτογραφικό υλικό: https://www.dropbox.com/scl/fo/cn7ide9fjwrazzof07qi9/h?dl=0&rlkey=ylpguu1pnj91y4s6ha3drc738
 1. Βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα ΕΔΩ
 2. Μάθετέ περισσότερα για τον Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ ΕΔΩ
 3. Το MEDASSET (Μεσογειακός Σύνδεσμος για τη Σωτηρία των Θαλάσσιων Χελωνών) ιδρύθηκε το 1988 στην Αγγλία και το 1993 στην Ελλάδα. Είναι διεθνής περιβαλλοντική ΜΚΟ και Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που έχει στόχο την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και των βιοτόπων τους σε όλη την Μεσόγειο, μέσω ερευνητικών προγραμμάτων σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, ενημερωτικών εκστρατειών, της εκπαίδευσης και της άσκησης πίεσης σε σχετικούς φορείς. Από την ίδρυσή του συνεργάζεται με το Μεσογειακό Σχέδιο Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος του ΟΗΕ (UNEP/MAP) και είναι μόνιμο Μέλος/Παρατηρητής της Σύμβασης της Βέρνης (Συμβούλιο της Ευρώπης) από το 1988.

Σας καλούμε στη 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και β) του άρθρου 78 του Ν.4954/2022,  στην αίθουσα «Μηχανουργείο» στην πόλη του Λαυρίου, την 20η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

 1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2022 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 2. Λήψη απόφασης περί 7ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2022.
 3. Λήψη απόφασης περί σύναψης δανείου για την προμήθεια οχημάτων και μηχανημάτων έργου.
 4. Συζήτηση και Έκφραση απόψεων σχετικά με τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής.
 5. Λήψη απόφασης για έγκριση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ των: α) Δήμου Λαυρεωτικής, β) Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ). και γ) Σωματείου με την επωνυμία «Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής» για την αξιοποίηση του ακινήτου ΚΑΕΚ 050790872001 «Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου» στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής και μετατροπή του διατηρητέου κτίσματος σε «Ορυκτολογικό Μουσείο Λαυρίου».
 6. Έγκριση χορήγησης χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους Δημότες λόγω έκτακτων και σοβαρών αναγκών.

 

                                                     

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

      ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

 

Σας καλούμε στην 3η Τακτική Συνεδρίαση για το έτος 2022, του Συμβουλίου της Κοινότητας Αγίου  Κωνσταντίνου που  θα  πραγματοποιηθεί την Τρίτη 20-09-2022 και ώρα 19:30 στο πρώην Δημοτικό Σχολείο  με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης :

Ενημέρωση  Προέδρου.

ΘΕΜΑ 1o: Προτάσεις που αφορούν έργα και δράσεις της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου με σκοπό την ένταξή τους στον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου Λαυρεωτικής για το έτος 2023.

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΚΑΪΛΑΣ   ΝΙΚΗΤΑΣ

Οι σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής υποδέχθηκαν τους μαθητές και καθηγητές του νέου σχολικού έτους ανανεωμένες, ευπρεπισμένες και ασφαλείς.

Με αδιάλειπτες και συντονισμένες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού και μέσα από την άψογη συνεργασία του Δημάρχου Δημήτρη Λουκά και των αρμόδιων Αντιδημάρχων Λαυρεωτικής κκ Πάλλη Δήμητρα, Κανελλοπούλου Ελένη, Ζαγουρή Χαράλαμπο και Μακροδημήτρη Αθανάσιο με τον Πρόεδρο της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής κο Ρέρρα Αθανάσιο, έγιναν σημαντικές και απαραίτητες παρεμβάσεις.

Στα Γυμνάσια και τα Λύκεια του Δήμου Λαυρεωτικής πραγματοποιήθηκαν συνολικά:

 • εργασίες καθαρισμού και εξωραϊσμού
 • ολοκληρώθηκε η συντήρηση των ανελκυστήρων και καυστήρων
 • αναβαθμίστηκαν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι συνδέσεις διαδικτύου.

Περαιτέρω, έγιναν οι απαραίτητες προμήθειες:

 • σημαιών
 • φαρμακευτικού και αθλητικού υλικού
 • αναλώσιμων ειδών για ηλεκτρονικά μέσα και γραφική ύλη
 • υλικά από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

Με την πολύτιμη συνδρομή της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) καθαρίστηκαν τα φρεάτια.

Επιπρόσθετα, ανάλογα με τις εξειδικευμένες ανάγκες και τα αιτήματα του κάθε σχολείου ολοκληρώθηκαν στοχευμένες παρεμβάσεις. Συγκεκριμένα:

 • Γυμνάσιο – Λύκειο Κερατέας:
  • Τοποθετήθηκε νέος ηλεκτρολογικός πίνακας και αναβαθμίστηκε το ηλεκτρικό δυναμικό της εγκατάστασης.
  • Απομακρύνθηκαν προς ανακύκλωση παλαιές ηλεκτρονικές συσκευές.
  • Επισκευάστηκαν και αντικαταστάθηκαν τα παλιά μάρμαρα των μπαλκονιών.
  • Αποκαταστάθηκε η κεντρική και ανατολική είσοδος με επιδιορθώσεις στην τοιχοποιία.
  • Ολοκληρώθηκε το σύστημα πυρασφάλειας και η σύνδεση με το δίκτυο.
 • 1ο Γυμνάσιο Λαυρίου
  • Τοποθετήθηκαν κιγκλιδώματα στις αίθουσες.
  • Βελτιώθηκε η ηλεκτρολογική υποδομή και οι καλωδιώσεις.
  • Βελτιώθηκε και επεκτάθηκε το διαδίκτυο.
  • Πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στην τοιχοποιία και ανανεώθηκαν τα χρώματα.
  • Εγκαταστάθηκε σύστημα πυρασφάλειας.
 • 2ο Γυμνάσιο Λαυρίου
  • Αποκαταστάθηκε η υδραυλική υποδομή και οι τουαλέτες των καθηγητών.
  • Πραγματοποιήθηκαν εργασίες στον κήπο της εισόδου του σχολείου.
  • Αποκαταστάθηκε το διαδίκτυο.
 • Γενικό Λύκειο Λαυρίου
  • Αποκαταστάθηκε η προστατευτική μεταλλική σχάρα στην είσοδο.
  • Αποκαταστάθηκαν και επισκευάστηκαν υαλοπίνακες και κατασκευές αλουμινίου.
  • Κατασκευάστηκε νέα πινακίδα στην είσοδο του σχολείου.
  • Βελτιώθηκε η υδραυλική εγκατάσταση.
 • Πρότυπο Ε.Π.Α.Λ. Λαυρίου
  • Αναβαθμίστηκε το σύστημα συναγερμού.
  • Αποκαταστάθηκαν κατεστραμμένοι υαλοπίνακες, ζημιές σε κατασκευές αλουμινίου και όσες ζημιές είχαν προκληθεί από φθορές - βανδαλισμούς.
  • Αντικαταστάθηκαν οι μεταλλικές θύρες.
  • Επιδιορθώθηκε η υδραυλική εγκατάσταση.

Είναι σημαντικό πως μέσω της σωστής οικονομικής διαχείρισης όλες οι σχολικές μονάδες διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα για τις ανάγκες της σχολικής χρονιάς.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής τόνισε: «Θεωρούμε την Παιδεία προτεραιότητα και δίνουμε έμφαση στην παροχή ενός ποιοτικού σχολικού περιβάλλοντος για ολόκληρη τη σχολική κοινότητα. Με την έναρξη του σχολικού έτους παραδώσαμε τις σχολικές μονάδες ανανεωμένες και αναβαθμισμένες έχοντας σαν στόχο την εύρυθμη λειτουργία τους και την ασφαλή παραμονή των παιδιών σε αυτές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και συνεργάστηκαν προκειμένου να είναι όλα έτοιμα για τη νέα σχολική χρονιά. Η σκληρή προσπάθεια συνεχίζεται και παραμένουμε σταθερά δίπλα στους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τους γονείς τους σε όλη τη διάρκεια του έτους».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε, ότι λόγω βλάβης στο τηλεφωνικό κέντρο στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στο Λαύριο, η τηλεφωνική επικοινωνία δεν είναι εφικτή.

Μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης, η επικοινωνία με την Υπηρεσία είναι δυνατή μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.), ή μέσω τηλεφώνου στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. στην Κερατέα (2299066339).

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Σελίδα 1 από 157
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe