Εγγραφή στο newsletter

Σας καλούμε στην 5η  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 9η  Μαρτίου  2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  18:30, με τα ακόλουθα θέματα  Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση τριμηνιαίων εκθέσεων εσόδων – εξόδων Δ’ τριμήνου 2020.
 2. Λήψη απόφασης για την Α΄ Κατανομή από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021  προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης για τη μείωση μισθωμάτων σχολικών κυλικείων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020-2021 σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4735 /2020 (Α' 83).
 4. Λήψη απόφασης για την έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.5/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. με θέμα «Έγκριση συνέχισης  απασχόλησης ΑΜΕΑ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. μετά τη λήξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ.
 6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’αριθ.6/2021 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤΗΛ με θέμα «Έγκριση συνέχισης  απασχόλησης ΑΜΕΑ στη Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. μετά τη λήξη του προγράμματος του ΟΑΕΔ».
 7. Λήψη απόφασης περί αποζημίωσης επικειμένων επί αιτήσεως της κ. Μαρίας Παπανικολάου
 8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό  υπεύθυνου λογαριασμού για το έργο Επικαιροποίηση του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ)
 10. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου περί νομικής εκπροσώπησης αιρετού δυνάμει του αριθμ.2107/2020 κλητήριου θεσπίσματος.
 11. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής υπομνήματος επί της υπ’ αριθ. κατ. ΑΚ669/01.06.2020 αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησε ο ίδιος ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού κατά του Δήμου Μαρκοπούλου (υπόθεση εταιρείας ‘’ΑΙΓΑΙΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΤΕΦΑΝΑΣ Α.Ε.’’  - ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΙΟ ΟΡΟΣ)».
 12. Λήψη απόφασης για την κατάθεση πρόσθετης παρέμβασης για την απόρριψη της με αριθ. κατ. ΑΓ1567/2018 αγωγής του Δήμου Ύδρας ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά κατά της εταιρείας «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΑΕ» και του Ελληνικού Δημοσίου και εκπροσώπησης του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την συζήτηση της αγωγής αυτής».
 13. Λήψη απόφασης για τη δωρεάν παραχώρηση  βιβλίων της τέως Κοινότητας Αγ. Κωνσταντίνου στην εταιρεία Ορυκτοφίλων Αγίου Κωνσταντίνου Αττικής.
 14. Λήψη απόφασης για τη Συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του άρθρου 186 του Ν.3463/2006.
 15. Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’αριθ.130/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Κερατέας με θέμα «Τροποποίηση ΟΤ 66 Σχεδίου Πόλης Κερατέας ως προς το χαρακτηρισμό τμήματος αυτού ως χώρου Νηπιαγωγείου».

                                                                                           

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ προκηρύσσει δημοσίους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με σφραγισμένες προσφορές για τη μίσθωση του κυλικείου του 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας Δήμου Λαυρεωτικής.

Ο διαγωνισμός θα γίνει δημόσια στο γραφείο του Διευθυντή του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας στις 2 Απριλίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 πμ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται:

 1. Στο γραφείο του ως άνω Σχολείου από τις 5 Μαρτίου έως τις 1 Απριλίου 2021.
 2. Από 5 Μαρτίου έως 1 Απριλίου 2021 στο γραφείο του ΝΠΔΔ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που εδρεύει στο Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (κτίριο ΕΚΑΒ). Αθηνάς 29

Ο Πρόεδρος

 

της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής

Γιαννάκης Γιάννης

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος σώζει ζωές! Ας κάνουμε τον καρκίνο του παχέος εντέρου παρελθόν.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προκηρύσσει 23 θέσεις επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.

Οι συγκεκριμένες θέσεις αφορούν περιοχές αρχαιολογικών εργασιών στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας και είναι για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 2. ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Τ.Κ. 117 41 Αθήνα, υπόψη κ. Αρμακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας: 210.3240563, εσωτ.110),
 3. αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της Υπηρεσίας στη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού στο τηλ. 210.3240563. 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 02.03.2021 - 11.3.2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη στον παρακάτω σύνδεσμο: Προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση ΙΔΟΧ που θα απασχοληθεί στο έργο «Διευθέτηση του ρέματος Ερασίνου Ανατολικής Αττικής».

Ολική αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού σε ολόκληρη την   γεωγραφική επικράτεια του Δήμου

 

Την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2021 ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς και ο Νόμιμος εκπρόσωπος της Θρακιώτικης εταιρείας “DASTERI SYSTEMS A.E.” Γιάννης Δαστερίδης, υπέγραψαν τη σύμβαση του έργου “Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό”, το οποίο αποτελεί το 17ο αντίστοιχο έργο, ολικής αντικατάστασης φωτισμού με 10ετή εγγύηση/συντήρηση όλου του φωτιστικού εξοπλισμού, σε Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας, που εκτελεί η DASTERI A.E.

Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση 11.990 φωτιστικών σημείων με την εγκατάσταση σε πλήρη λειτουργία 11.990 νέων υπερσύγχρονων φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων τύπου Led, συμπεριλαμβανομένης της 10ετούς εγγύησης/συντήρησης καλής λειτουργίας, τα οποία φέρουν ήδη προεγκατάσταση ασύρματης διασύνδεσης μεταξύ τους για χρήση συστήματος διαχείρισης φωτισμού.

Η προμήθεια συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας για την υποστήριξη του Δήμου, στην αναβάθμιση της λειτουργίας του Δικτύου Αστικού Φωτισμού μέσα από τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού στο πλαίσιο των “SMART CITIES”. Η βελτίωση της εξυπηρέτησης των δημοτών καθώς και των επιχειρήσεων είναι ένας από τους σημαντικότερους στόχους της προσπάθειας εκσυγχρονισμού του Δήμου.

Η συγκεκριμένη επένδυση θα εξασφαλίσει την αναβάθμιση του φωτισμού με ομοιογένεια στις φωτιστικές συνθήκες του Δήμου παρέχοντας το αίσθημα ασφάλειας στους Δημότες, καθώς και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς, παρέχοντας στον Δήμο βελτίωση του Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος, Μείωση Εκπομπών Ρύπων CO2 και εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας ύψους άνω του 60%.

Η αναβάθμιση του συστήματος φωτισμού υποστηρίζει επίσης τη δημιουργία και λειτουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας “έξυπνου” Τηλε-ελέγχου- Τηλε-διαχείρισης- Ελέγχου Ενέργειας, smart parking μέσω mobile app, σημεία ελεύθερης πρόσβασης WI-FI για δημότες και επιχειρήσεις και πλειάδα άλλων μελλοντικών εφαρμογών.

Το συνολικό κόστος της προμήθειας ύστερα από την έκπτωση του Αναδόχου διαμορφώθηκε στα 3.172.123,00 Ευρώ + ΦΠΑ, το οποίο χρηματοδοτείται στο 100% από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μέσω δανειοδότησης δεκαετίας με πολύ ευνοϊκούς όρους. Στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), ως ανεξάρτητος τεχνικός σύμβουλος του εγχειρήματος, θα προβεί σε πλήρη Τεχνικό έλεγχο της επένδυσης, με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του φωτιστικού εξοπλισμού, καθώς και για τα επόμενα 10 έτη σε ετήσιο έλεγχο διαπίστευσης της εξοικονόμησης.

Η αποπληρωμή της επένδυσης θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά από ποσοστό της εξοικονόμησης ενέργειας και τον μηδενισμό των ετήσιων εξόδων συντήρησης του φωτιστικού εξοπλισμού από τον Δήμο. Επιπλέον θα περισσεύει ένα σημαντικό χρηματικό ποσό σε ετήσια βάση, το οποίο θα διατίθεται από την Δημοτική Αρχή για την υλοποίηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής.

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε: “ Προχωράμε στον εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση του Συστήματος Δημοτικού Φωτισμού, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και του κόστους λειτουργίας του δικτύου, είναι ένα έργο που θα απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας για τις επόμενες δεκαετίες. Με στρατηγική, όραμα και σχέδιο υλοποιούμε ένα πολύ μεγάλο έργο υποδομής, το οποίο ήταν δέσμευση της Δημοτικής Αρχής και έγινε πράξη, με αποτέλεσμα ο Δήμος Λαυρεωτικής να αποτελεί πρότυπο “πράσινης” και “έξυπνης” πόλης, ένας σύγχρονος ευρωπαϊκός Δήμος.

Εκτός βέβαια από τη μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων, το έργο βελτιώνει πάρα πολύ το ενεργειακό αποτύπωμα του Δήμου Λαυρεωτικής και συμβάλει δραστικά στην επίτευξη του στόχου για μείωση των εκπομπών αερίων CO2, μία δέσμευση που έχουμε αναλάβει στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ενός θεσμού που προσωπικά πιστεύω ότι μπορεί να μας ανοίξει νέους ορίζοντες σε επίπεδα χρηματοδοτήσεων πρωτοποριακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών.

Θέλω να συγχαρώ τις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τους συνεργάτες μου για την άψογη διαγωνιστική διαδικασία, για τη διαύγεια των όρων της διακήρυξης, οι οποίοι διασφαλίζουν αφ’ ενός το δημόσιο συμφέρον και αφ’ ετέρου την ορθή εκτέλεση της σύμβασης από αξιόλογους προμηθευτές, καθώς και τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας του διαγωνισμού που ενέκρινε ομόφωνα το VII Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την υπ’ αριθμ. 282/2021 απόφασή του.”

Παρόντες κατά την υπογραφή της σύμβασης ήταν επίσης, ο Πρόεδρος του ΔΣ και Εντεταλμένος Σύμβουλος Ηλεκτροφωτισμού Γιάννης Αδάμης, η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμητρα Πάλλη, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΝΕΤΑΛ ΑΕ Χάρης Ζαγουρής, ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βαγγέλης Λιούμης και η Υπεύθυνη υπάλληλος της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Γαϊτανιώ Μαργαρίτη.

Για τον Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμαρχος

Δημήτρης Λουκάς

Πλήρη δικαίωση της Δημοτικής Αρχής, σε ό,τι αφορά τον διαγωνισμό για την αναβάθμιση φωτισμού του Δήμου, με την προμήθεια φωτιστικών LED οδοφωτισμού και εξωτερικών κοινόχρηστων χώρων, συνιστά η απόφαση 282/2021 του VII ΤΜΗΜΑΤΟΣ του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία κοινοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2021, στον Δήμο Λαυρεωτικής, βάζοντας οριστικά τέλος στην συκοφαντία που επισταμένως διακινήθηκε και επί μακρό χρονικό διάστημα, από κύκλους και συμφέροντα που επένδυσαν στην υπόθεση αυτή, επιδιώκοντας τη σπίλωση της Δημοτικής Αρχής.

elenktikou2

 

Νόμιμοι απολύτως εύλογοι και ανάλογοι του αντικειμένου της σύμβασης κρίθηκαν όλοι οι όροι και τα κριτήρια επιλογής αναδόχου της διακήρυξης του Δήμου Λαυρεωτικής από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χώρας. Το αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 282/2021 Απόφαση του, έκρινε ότι ορθώς ετέθησαν από την Αναθέτουσα όλοι οι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι διασφαλίζουν αφ’ ενός το δημόσιο συμφέρον και αφ’ ετέρου την ορθή εκτέλεση της σύμβασης από αξιόπιστους προμηθευτές.
Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτριος Λουκάς, πλήρως ικανοποιημένος από την Απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου, δήλωσε: “ Ο Δήμος Λαυρεωτικής, οι υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι και εγώ προσωπικά, ενεργούμε πάντα έχοντας ως βασική αρχή το συμφέρον των Πολιτών τους οποίους και εκπροσωπούμε. Ο Δήμος Λαυρεωτικής λειτουργώντας πάντα με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον, επιδίωξε μέσω νόμιμων όρων, ως αυτοί προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, στην ανάδειξη αξιόπιστου και φερέγγυου προμηθευτή για ένα τόσο σημαντικό έργο υποδομής για τον Δήμο Λαυρεωτικής, το οποίο θα απολαμβάνουν οι συμπολίτες μας για τις επόμενες δεκαετίες.”


Για τον Δήμο Λαυρεωτικής

Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Λουκάς

 

Η δημοτική αρχή εξασφάλισε την ένταξη της Πράξης “Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων Δήμου Λαυρεωτικής” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020” του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 1.791.502,40€.

Η εγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Λαυρεωτικής που στοχεύει στην αναβάθμιση της υπηρεσίας καθαριότητας, περιλαμβάνει την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού για την εφαρμογή προγράμματος οικιακής κομποστοποίησης, προγράμματος διαλογής στην πηγή βιοαποβλήτων από οικίες, ξεχωριστή συλλογή πράσινων αποβλήτων, καθώς και την προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου.

Ειδικότερα η πράξη αφορά την προμήθεια:

 • 2 απορριμματοφόρα 16 κ.μ. για μεταφορά των βιοαποβλήτων.
 • 2 διαξονικά οχήματα με καρότσα και γερανό για συλλογή κλαδεμάτων και πρασίνου.
 • Ενός Κινητού Πράσινου Σημείου (όχημα).
 • 5 βυθιζόμενων συστημάτων συλλογής βιοαποβλήτων.
 • 500 κάδων οικιακής κομποστοποίησης 330 λίτρων.
 • Δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (4.800 οικιακοί συλλέκτες 10 λίτρων, 57.600 βιοδιασπώμενες σακούλες 10 λίτρων, 560 κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων 240 λίτρων, 80 κάδοι για συλλογή βιοαποβλήτων 1100 λίτρων).

Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λουκάς δήλωσε σχετικά: “Στο πλαίσιο της αναθεώρησης του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας η έγκριση της συγκεκριμένης πρότασης αφενός συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του στόλου της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Λαυρεωτικής και αφετέρου με την προμήθεια των καφέ κάδων συλλογής οργανικών αποβλήτων ξεκινά το πρόγραμμα συλλογής βιοαποβλήτων σε περιοχές της Κερατέας και του Λαυρίου. Με την ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων διασφαλίζουμε την υγεία και την ευημερία όλων μας”.

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., συνεχίζει την εβδομαδιαία λήψη δειγμάτων από το βιολογικό καθαρισμό της Κερατέας και τον βιολογικό καθαρισμό του Λαυρίου, προκειμένου να παρακολουθεί την εξέλιξη της νόσου Covid-19 στο Δήμο μας.

Στην τελευταία δειγματοληψία, στις 11.02.2021, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση του ιικού φορτίου και στους δύο βιολογικούς καθαρισμούς.

Η ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων, η χρήση της μάσκας προσώπου και η τήρηση των αποστάσεων, αποτελούν τα πιο σημαντικά όπλα για τον περιορισμό της πανδημίας στην παρούσα φάση.

Σας παρακαλούμε να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, προστατεύοντας με τον τρόπο αυτό την υγεία τη δική σας, των δικών σας ανθρώπων και των συμπολιτών σας.

Σελίδα 1 από 133
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big

logo europe