Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών (FoodExpo Greece)

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, με στόχο την προβολή και την ενίσχυση του τομέα της πρωτογενούς παραγωγής και των προϊόντων της,  θα συμμετέχει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με δικό του Περίπτερο στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «FoodExpo Greece». Η έκθεση θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο, 16 έως και τη Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στο χώρο του Metropolitan Expo, δίπλα στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» όπου τοπικοί παραγωγοί από τον κλάδο των ποτών και των τροφίμων θα εκθέτουν τα προϊόντα τους.

Η FOOD EXPO Greece είναι η μεγαλύτερη Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και απευθύνεται στους επαγγελματίες του Χονδρεμπορίου, της Οργανωμένης Λιανικής, της Μαζικής Εστίασης και των Ξενοδοχείων.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν δωρεάν ως εκθέτες στο περίπτερο του Δήμου Λαυρεωτικής, μπορούν να το δηλώσουν στο Γραφείο Δημάρχου στο δημοτικό κατάστημα Κερατέας έως 04.03.2019.

Πληροφορίες κα Κουτσουνάκη Μαρία στο τηλ. 22993 - 20213.

Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

Κατόπιν της από 24-12-2018 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ  της Περιφέρειας  Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής και εν όψει της εκπόνησης της Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης «Πανόραμα-Αγ. Μαρίνα-Τουρκολίμανο» πληροφορούμε τους ιδιοκτήτες ακινήτων τα εξής:

✔️ Όλες οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο εγκεκριμένο σχέδιο οφείλουν εισφορά σε γη
και χρήμα.

✔️ Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 6 του Ν. 1337/1983 « …Μετά από σχετική αίτηση του ιδιοκτήτη και έγκριση της κατά περίπτωση αρμόδιας αρχής, είναι δυνατό, αντί της καταβολής εισφοράς σε χρήμα να προσφέρεται τμήμα της επιφάνειας της ιδιοκτησίας ίσης αξίας. Η μετατροπή γίνεται μέχρι την πραγματοποίηση της εισφοράς σε γη…»

Κατά συνέπεια, καλούνται όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να εισφέρουν επιπλέον γη, σε αντικατάσταση της οφειλόμενης εισφοράς σε χρήμα, να το δηλώσουν με αίτησή τους, έως την 29/03/2019 στην Τεχνική Υπηρεσία στο Δημοτικό Κατάστημα Κερατέας ώστε να ληφθεί υπόψη (σε όσες περιπτώσεις είναι δυνατό) κατά την εκπόνηση της Πράξης Εφαρμογής.

Ο Δήμαρχος Λαυρεωτικής

Δημήτριος Λουκάς

Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019 αποφασίστηκε η ένταξη του έργου με τίτλο «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πλάκας – ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου δημοτικής ενότητας Αγ. Κωνσταντίνου, κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων, επέκταση και ένταξη τριτοβάθμιας επεξεργασίας ΕΕΛ Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Η χρηματοδότηση του δανείου πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 5.000.000€. Δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής.

Συγκεκριμένα το έργο περιλαμβάνει:

 • Την κατασκευή και λειτουργία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων οικισμού Πλάκας.
 • Την ολοκλήρωση του αποχετευτικού δικτύου δημοτικής κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Την κατασκευή αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού Κερατέας για την άρδευση των αγροτεμαχίων της περιοχής.
 • Την αναβάθμιση της λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού Κερατέας σε τριτοβάθμια.

pdfΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σας καλούμε στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Μηχανουργείου στην πόλη του Λαυρίου, την 12η Φεβρουαρίου  2019, ημέρα Τρίτη   και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για την Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 9Χ9 ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ»  συνολικού προϋπολογισμού 390.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 2. Λήψη απόφασης για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδας και μεταφορά των πλεοναζόντων ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 3. Λήψη απόφασης Επικαιροποίηση της με αριθ. 218/2016 Απόφασης ΔΣ με θέμα: «Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της Ανώνυμης Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ με την επωνυμία «Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.» περί «Κατάρτισης Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) και Οργάνωσης και Υλοποίησης Δράσεων Προβολής και Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων για το κλίμα και την ενέργεια» βάσει του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018) Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. - Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
 4. Λήψη απόφασης για την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).                                                                               

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΔΑΜΗΣ

Εκδήλωση μνήμης για τους 4.100 Ιταλούς αιχμάλωτους στρατιώτες και Έλληνες μέλη του πληρώματος, που έχασαν τη ζωή τους στο ναυάγιο του νορβηγικού πλοίου ORIA στις 12-2-1944, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12.00, στο Μνημείο που  έχει ανεγερθεί για τα θύματα του ναυαγίου (στο 60ο χλμ. της παραλιακής λεωφόρου Αθηνών – Σουνίου), η οποία τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου

Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού η Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα, η Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι Σαρωνικού και Λαυρεωτικής και ο Σύνδεσμος «Χρυσή Τομή».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση από τον  Αρχιεπίσκοπο Καθολικών Αθηνών Σεβασμιότατο π. Σεβαστιανό Ροσσολάτο.

Στη συνέχεια, στην Πλατεία των Λεγραινών, στο μνημείο των 17 εκτελεσθέντων κατοίκων των Λεγραινών, το 1944 από τους Γερμανούς κατακτητές, θα πραγματοποιηθεί επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων.

Στις τελετές θα παραστεί και θα καταθέσει στεφάνι η Α.Ε. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος,

 

 

Ο Δήμος Λαυρεωτικής ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.3. «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων».

Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτύξουν οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις τις γεωργικές τους δραστηριότητες, ώστε να μπορέσουν, να υποστηρίξουν τη μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Η παροχή της οικονομικής ενίσχυσης, η οποία ανέρχεται στα 14.000€ ανά δικαιούχο, απευθύνεται σε επαγγελματίες αγρότες που:

 • δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους
 • κατοικούν σε μικρές κοινότητες έως 5.000 κατοίκων
 • διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα
 • υλοποιούν επαγγελματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 4 Μαρτίου 2019 έως 15 Μαΐου 2019, ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο www.ependyseis.gr/mis.

Για τους όρους, τις προϋποθέσεις και αναλυτικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τις ιστοσελίδες www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr

Σας ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 8/2/2019 από τις 12 το μεσημέρι και το Σάββατο όλη την ημέρα το ΚΕΠ Λαύριου θα παραμείνει κλειστό λόγω εργασιών συντήρησης του κτιρίου.

Από το Δήμο Λαυρεωτικής

Από το απόγευμα της Τρίτης 5 Φεβρουαρίου 2019 έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 6 Φεβρουαρίου 2019 αναμένεται έντονη επιδείνωση καιρού που θα επηρεάσει και την Αττική. Κατά τόπους θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες ιδιαίτερα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, 6 με 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς κελσίου.

Σελίδα 1 από 90
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big