Τεύχη Διαγωνισμών

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:  «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΣΟΥΝΙΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΜΟΡΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ »

Σχετ: Το από 8-12-2017 αίτημα

 Σε απάντηση του  σχετικού αιτήματος, σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αρ. 812/217 διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού του θέματος, στο άρθρο 19 παρ. 19.3 i ζητείται   κατάλογος εργασιών της τελευταίας πενταετίας που έχουν ολοκληρωθεί με πιστοποιητικό παραλαβής ενώ στο άρθρο 19  παρ.19.3.ii ζητείται κατάλογος από παραδόσεις υπηρεσιών της τελευταίας τριετίας από εργασίες που είναι  σε εξέλιξη.  


Ε.Δ

 

1.Πρωτόκολλο

2. Γραφείο Δημάρχου

3. Φ.Ε (Μ. Παπαθανάση)

 

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

 

 

Παπαθανάση Μαρία Ζωή

Χημικός Μηχανικός

 

 

 

Σε απάντηση του  σχετικού αιτήματος, σας ενημερώνουμε ότι στην υπ’ αρ. 114/2017 μελέτη με τίτλο Εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας, ισχύουν οι εξής τεχνικές προδιαγραφές για τα δέντρα (κουκουναριές): ύψος δύο μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά και διάμετρος κόμης 70 εκατοστά.  Στον Ενδεικτικό προϋπολογισμό, στην κατηγορία Β΄ Φυτικό υλικό,  γράφτηκε εκ παραδρομής δέντρα κατηγορίας  Δ4 και ως εκ τούτου δεν ισχύει.

Σελίδα 1 από 6
 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook

espa1420 logo rgb big