Κυριακή, 16 Ιουνίου,2024

Διοικητική Υπηρεσία

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου

Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Αλλοδαπών – Μεταναστών

Προϊσταμένη κα. Κ. Κύτρου                                                                                                                   

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22923 20136                                                                                                     

Fax: 22920 28022

Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας

Τμήμα ΚΕΠ