Τρίτη, 16 Απριλίου,2024

Αρμοδιότητες Εντεταλμένων Δήμου Λαυρεωτικής

Αδάμης Γεώργιος του Κωνσταντίνου

Τηλ. 6977429534

Email: adamisprofile@gmail.com

 

 

 

 

 

Αρμοδιότητες:

 • Διαχείριση του Κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Η ευθύνη, λειτουργία και συντήρηση  της κατασκήνωσης του Δήμου Λαυρεωτικής «Ζ’ Παιδική Εξοχή Κερατέας».
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Αργεντίνη Ασπασία του Κωνσταντίνου

Τηλ. 6977634971

Email: aspasiaargentini@gmail.com

 

 

 

 

 

Αρμοδιότητες:

 • Εποπτεία και συντονισμός των δράσεων που αφορούν σε οικονομικά βοηθήματα σε απόρους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, των δράσεων για τα βοηθήματα των ιδρυμάτων στα οποία συμμετέχει ο Δήμος και τις εισηγήσεις για τη μείωση των δημοτικών τελών στις ίδιες ομάδες και για την ανάληψη από το Δήμο των εξόδων ταφής των απόρων.
 • Συνεργασία με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Α΄ και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης (έως την αυτοδίκαιη κατάργησή τους).
 • Εφαρμογή των προγραμμάτων του κέντρου δια βίου μάθησης.
 • Εποπτεία, έλεγχος και ευθύνη των καθαριστών – καθαριστριών στα κτίρια των Δημαρχείων, στα ΚΕΠ, στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στο Πολυδύναμο Κτίριο Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Χορήγηση της χρήσης – διάθεσης των αιθουσών και χώρων του Δήμου για Πολιτιστικές και Κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Γιαννάκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου

Τηλ. 6945106769

Email: giannisgiannakis.chem@gmail.com

 

 

 

 

 

Αρμοδιότητες:

 • Την εποπτεία και το συντονισμό τω δράσεων για την προετοιμασία ανάληψης από το Δήμο των δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής και του ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Δράκου Ευαγγελία του Αντωνίου

Τηλ. 6970133287

Email: evaggeliadrakou@gmail.com

 

 

 

 

 

Κατά τόπον αρμοδιότητες στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου:

 • Εποπτεύει τη λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου για την επίλυση των προβλημάτων της Κοινότητας.
 • Εκπροσωπεί τη δημοτική αρχή και παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Κωνσταντίνου.
 • Διαχειρίζεται το κοιμητήριο (εποπτεία λειτουργίας) της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. (Λουκάς Κωνσταντίνος)
 • Εποπτεία λειτουργίας Ορυκτολογικού Μουσείου και λοιπών πολιτιστικών εγκαταστάσεων καθώς και ανάδειξη αυτών.
 • Εποπτεία και συντονισμός σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους και το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Κωνσταντίνου σε θέματα που αφορούν τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς.
 • Επικοινωνεί με συλλόγους και φορείς της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου.

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:

 • Αρμόδια για την αποτελεσματική εφαρμογή των προγραμμάτων πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Δήμου σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων και μέριμνα για την πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Δήμου.
 • Εποπτεία, ευθύνη και συντονισμός των δομών πολιτισμού του Δήμου Λαυρεωτικής και συγκεκριμένα των κάτωθι:
  • Δημοτική Φιλαρμονική Κερατέας
  • Δημοτική Χορωδία Κερατέας
  • Δημοτικό Ωδείο Κερατέας «Δ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ».
  • Δημοτική Φιλαρμονική Λαυρίου
  • Παιδική και Νεανική Χορωδία Δήμου Λαυρεωτικής.
  • Ορχήστρα Νέων Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εποπτεία, ευθύνη και διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.
 • Εποπτεία, έλεγχος και οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σεμιναρίων, εικαστικών εργαστηρίων κ.ά.
 • Εποπτεία, έλεγχος και λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια, η οποία της έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς της.

Περράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου

Τηλ. 6932479077

Email: perrakiskostas1@yahoo.com

 

 

 

 

 

Αρμοδιότητες:

 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή της Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων των ΚΕΠ Υγείας και της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ).
 • Αρμόδιος για την εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής και οδοντιατρικής, οικογενειακού προγραμματισμού, υγιεινής, μητρότητας, βρεφικής, προσχολικής και σχολικής ηλικίας, προγραμμάτων χρόνιων νοσημάτων και ψυχικής υγείας και προγραμμάτων αντιμετώπισης εξαρτησιακών ουσιών καθώς και για την οργάνωση εθελοντικών αιμοδοσιών.
 • Μέριμνα για την πληροφόρηση των δημοτών για θέματα δημόσιας υγείας.
 • Παρακολούθηση και στήριξη των Κέντρων Υγείας.
 • Εποπτεία, ευθύνη και έλεγχος της εύρυθμης λειτουργίας των Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς της στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Στουραΐτης Ηλίας του Ευαγγέλου

Τηλ. 6936145600

Email: antistouraitis@hotmail.com

 

 

 

 

 

Αρμοδιότητες:

 • Ευθύνη των δημοτικών δασών, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου.
 • Εποπτεία και ευθύνη σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και ιδίως: πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας), δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, υποστήριξης και ενίσχυσης της φυτικής και ζωικής παραγωγής, προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων πόρων.
 • Ευθύνη για τη σύσταση και λειτουργία Γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης (Γ.Γ.Α.).
 • Ευθύνη συντονισμού ενημέρωσης του αγροτικού πληθυσμού για τις βελτιωμένες μεθόδους παραγωγής και οργάνωσης των εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση των τεχνικών, οικονομικών και διαρθρωτικών προβλημάτων στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 • Εποπτεία – συντονισμός προγραμμάτων άρδευσης εκτάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας.
 • Εντοπισμός και υπόδειξη στην αρμόδια υπηρεσία, για εκτέλεση έργων τεχνικής υποδομής, τοπικής σημασίας, που αφορούν στη γεωργία, την κτηνοτροφία και την αλιεία.
 • Εποπτεία και συντονισμό δράσεων σε θέματα των περιπτώσεων 1,3 και 6 του τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης – Κτηνοτροφίας – Αλιείας του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, υπαίθριου εμπορίου, σεμιναρίων επιμόρφωσης αγροτών, δημιουργίας εκθεσιακού πάρκου αναψυχής με επίκεντρο την κηποτεχνία, οργάνωσης και λειτουργίας αγοράς βιολογικών προϊόντων και καθιέρωσης ετήσιας έκθεσης αυτών.
 • Εποπτεία, ευθύνη και καθορισμός των όρων σε θέματα λειτουργίας υπαίθριου εμπορίου και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, άσκησης υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, χορήγησης των σχετικών αδειών καθώς και έκδοσης των συναφών με αυτές πράξεων.
 • Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών – πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3698/2008 (ΦΕΚ 198/τ.Α΄/ 02.10.2008).
 • Συνεργασία με φορείς για το σχεδιασμό προγραμμάτων και δράσεων για την ανάπτυξη και την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων της τοπικής πρωτογενούς παραγωγής.
 • Σχεδιασμός και συντονισμός ενεργειών και εφαρμογή προγραμμάτων παρέμβασης του Δήμου για την ανάπτυξη στην περιοχή των σύγχρονων μορφών τουρισμού και ιδίως του αγροτουρισμού, του οινοτουρισμού και του θρησκευτικού τουρισμού.
 • Αρμόδιος για τη συνεργασία και την επικοινωνία με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Κερατέας και εν γένει όλων των συνεταιρισμών και συλλόγων που έχουν σχέση με τον τομέα αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας και αλιείας.
 • Εκπροσωπεί το Δήμο Λαυρεωτικής στην ΕΔΕΠ Κερατέας Α.Ε.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.

Φλεβάρης Παναγιώτης του Δημητρίου

Τηλ. 6976996654

Email: panagiotisflevaris22@gmail.com

 

 

 

 • Αρμοδιότητες:
 • Εποπτεία, επίβλεψη, κατεύθυνση και έλεγχος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
 • Συντονισμός και επίβλεψη δράσεων, μέτρων και του  έργου της πολιτικής προστασίας (πυροπροστασία, αποχιονισμός κ.ά.) για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών και έκτακτων αναγκών με σκοπό την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών συνεπικουρούμενος από τους Αντιδημάρχους στους οποίους έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες καθαριότητας, πρασίνου, κυκλικής οικονομίας και διαχείρισης γραφείου κίνησης.
 • Μέριμνα και εποπτεία για τη συνεργασία των υπηρεσιών με τους αρμόδιους φορείς (Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) για την παρακολούθηση των τιμών των ατμοσφαιρικών ρύπων και την παροχή ενημέρωσης εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.
 • Συντονισμός και παρακολούθηση της εξέλιξης του συνόλου των έργων, εργασιών και δράσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση φυσικών καταστροφών σε περιοχές του Δήμου Λαυρεωτικής και ιδίως σε περιοχές που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Ευθύνη συμμετοχής στο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας σε επίπεδο Δήμου και μέριμνα για την εφαρμογή των σχετικών προγραμμάτων, μέτρων και δράσεων του Δήμου, στο πλαίσιο του περιφερειακού και εθνικού σχεδιασμού.
 • Ευθύνη για τη διατύπωση εισηγήσεων, τη διάθεση του απαραίτητου δυναμικού και μέσων και του συντονισμού δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των θεμάτων που προκύπτουν λόγω έκτακτων αναγκών και φυσικών καταστροφών.
 • Μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού, από τους ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων και οικισμών και σε απόσταση έως 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και της υποχρέωσης αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων.
 • Εκτελεί αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής που αναφέρονται στα αντικείμενα και τις αρμοδιότητές του.
 • Προτείνει την εισαγωγή θεμάτων της αρμοδιότητάς του στο Δημοτικό Συμβούλιο και τη Δημοτική Επιτροπή μετά από προηγούμενη ενημέρωση του Δημάρχου.
 • Προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια η οποία του έχει ανατεθεί στον τομέα αρμοδιότητάς του.