Τετάρτη, 29 Μαΐου,2024

Αδελφοποιήσεις

«Ως αδελφοποίηση ορίζεται η προσέγγιση δύο κοινοτήτων με στόχο να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματά τους και να αναπτύξουν μεταξύ τους ολοένα στενότερους δεσμούς φιλίας.

Η δραστηριοποίηση του Δήμου μας στο κομμάτι των αδελφοποιήσεων είναι ενδεικτική του διαπολιτισμικού χαρακτήρα των ιθυνόντων του διαχρονικά, αλλά και των κατοίκων του που λειτουργούν πάντοτε με διάθεση δημιουργίας σχέσεων επαφής και συνεργασίας.

Τα τελευταία δεκαπέντε έτη (2000-2015) ο Δήμος μας, έχοντας ως στόχο την ενδυνάμωση συνεργασιών, δεσμών φιλίας, αλλά και προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς προέβη σε αδελφοποιήσεις με τις παρακάτω πόλεις:

1.Αλέξινατς (πρώην Γιουγκοσλαβία-νυν Δημοκρατία της Σερβίας)

  Αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 244/2003 (3.10.2003)

2.Κάουνας (Λιθουανία) Αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 278/2003 (24.10.2003).

3. Κεμπέρ (Γαλλία) Αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 38/2008 (2.2008).

4. Πλωμάρι (Μυτιλήνη) Αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 121/2009

5. Οία (Σαντορίνη) Αρ. απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου 23/2010 (23.3.2010).»

6. Cascais της Πορτογαλίας  27 Φεβρουαρίου 2023 

 

Απόσπασμα για τις ανάγκες της παρούσας δημοσίευσης από την ανακοίνωση στη ΙΣΤ’ Επιστημονική Συνάντηση Ν. Α. Αττικής, Λαύριο, 18– 22/11/2015 Δρ. Μαριλένας Μαρμάνη, με θέμα: Οι αδελφοποιήσεις του Δήμου Λαυρεωτικής, κατά την χρονική περίοδο 2000-2015».