Αντιδήμαρχοι Δήμου Λαυρεωτικής με θητεία από 01-03- 2017 έως 31-08- 2019

 

ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

 
adamis

 Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

 

 • Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
 • Εποπτεία θεμάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας (μεριμνά για την συνεχή βελτίωση της ενεργειακής διαχείρισης με σκοπό την βέλτιστη απόδοση καθώς και την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων του Δήμου των δικτύων ηλεκτροφωτισμού και των δημοσίων κοινοχρήστων χώρων).
 • Εποπτεία μελετών, έργων, εγκαταστάσεων και αδειοδοτήσεων.
 • Εποπτεία θεμάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας (Σχεδιασμός και εφαρμογή κυκλοφορικών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων – μονοδρομήσεων).
 • Μέριμνα για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και αρίθμηση κτισμάτων.
 • Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων (ευθύνη διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

 
antoniou

 Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας,
 • ανακύκλωσης και πρασίνου, του περιβάλλοντος και των κοινοχρήστων χώρων (ευθύνη
 • συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεων τους.
 • Εποπτεία των έργων και των εργασιών.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των δημοτικών
 • κτιρίων και των σχολικών μονάδων.
 • Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης,
 • μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την εποπτεία , τον συντονισμό και την ευθύνη λειτουργίας, των εγκαταστάσεων Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών.
 • Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (φυτικής – ζωικής παραγωγής).
 • Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας.
 • Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς.

 

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

 
apostolidis

 

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

 • Συντονισμός και επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας (Εποπτεία, συντονισμός
 • και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών από έκτακτα καιρικά φαινόμενα με ευθύνη συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Ανάπτυξη- Οργάνωση εθελοντισμού.
 • Μέριμνα για αυτεπάγγελτο καθαρισμό από το Δήμο, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των παραπάνω υπόχρεων, και πρόταση υποβολής προστίμου σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται.
 • Ευθύνη υλοποίησης προγράμματος Καθαρές Ακτές - Καθαρές Θάλασσες του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Γαλάζια Σημαία).
 • Μέριμνα σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους- Εντεταλμένους Δημοτικούς συμβούλους, για την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιόκτητες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως:

 • Εποπτεία των έργων και των εργασιών.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη για την συντήρηση και επισκευή όλων των δημοτικών κτιρίων και των σχολικών μονάδων.
 • Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
 • Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
 • Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Λεγραινών.
 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών για την συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών.

 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ του ΠΑΥΛΟΥ

 
triantafilidou

 

Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:

 • Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
 • Σχεδιασμός και εποπτεία προγραμμάτων για τα αδέσποτα ζώα.
 • Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού.
 • Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας.
 • Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Δημοτική Ενότητα.
 • Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας.
 • Εποπτεία προγραμμάτων δια βίου μάθησης.
 • Εποπτεία θεμάτων προβολής και τουρισμού.
 • Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς Λαυρεωτικής.

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως:

 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
 • Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
 • Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.

 

 

ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

 
tsiklos

Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως:

 • Εποπτεία, συντονισμός και ευθύνη της λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας, ανακύκλωσης και πρασίνου, του περιβάλλοντος και των κοινοχρήστων χώρων (ευθύνη συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού).
 • Εποπτεία λειτουργίας και συντήρησης παιδικών χαρών και των εγκαταστάσεων τους.
 • Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
 • Μέριμνα και συντονισμός για θέματα που αφορούν στην λειτουργιά της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
 • Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (αλιεία).
 • Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
 • Μέριμνα για θέματα Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και την ανάπτυξη λιμενικής ζώνης.
 • Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
 • Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης.
 • Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας.
 • Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας.

Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΘΗΤΕΙΑ ΑΠΟ 01-09-2014 ΕΩΣ 28-02- 2017

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ

  ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ
  Αντιδήμαρχος με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα της Κερατέας

   
  Τηλ 6937 195881
  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας ως:
  Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
  Μέριμνα για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.
  Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κερατέας για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
  Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα(φυτικής – ζωικής παραγωγής) .
  Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων.
  Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας. Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας. Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
  Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Δημοτική Ενότητα.
  Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Πλάκας. Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
  Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, την παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
  Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας.

  Τηλ. Γραμματείας: 22993 20233

 • ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

  ΤΣΙΚΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Αντιδήμαρχος με κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα του Λαυρίου

   
  Τηλ 6976 405344
  email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Κατά τόπο τις αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής ως:
  Παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα.
  Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στην Δημοτική Ενότητα.
  Συνεργασία με την Πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Λαυρεωτικής για την επίλυση των προβλημάτων της Δημοτικής Ενότητας.
  Μέριμνα και συντονισμός για θέματα που αφορούν στην λειτουργιά της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
  Περισυλλογή αδέσποτων ζώων, εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας. Ευθύνη για θέματα πρωτογενούς τομέα (αλιεία).
  Ευθύνη για τα προγράμματα προώθησης τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων. Μέριμνα για θέματα Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου και την ανάπτυξη λιμενικής ζώνης. Εφαρμογή μέτρων για την προστασία και προαγωγή τη Δημόσιας Υγείας. Παρακολούθηση και στήριξη του Κέντρου Υγείας. Χορήγηση-διάθεση αιθουσών και χώρων του Δήμου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.
  Σχεδίαση, οργάνωση, συντονισμός και εφαρμογή προγραμμάτων και πρωτοβουλιών για την πρόληψη της παραβατικότητας στην Δημοτική Ενότητα. Διαχείριση κοιμητηρίου (εποπτεία λειτουργίας) της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής καθώς και του κοιμητηρίου οικ. Λεγραινών.
  Εποπτεία λειτουργίας λαϊκής αγοράς, εμποροπανηγύρεων και την εφαρμογή των μέτρων για εύρυθμη λειτουργία τους.
  Μέριμνα για την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων και γενικότερα τη λήψη μέτρων για την αποφυγή δυσμενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας,την παραλαβή αποσυρόμενων δικύκλων μοτοσυκλετών εφόσον δεν υπάρχουν υποκαταστήματα του Ο.Δ.Δ.Υ.
  Βεβαιώσεις και πιστοποιητικά αγροτικής περιουσίας και απασχόλησης. Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. Επικοινωνία με συλλόγους και φορείς της Δημοτικής Ενότητας.

  Τηλ. Γραμματείας: 22923 20106

 • ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

  ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
  Αντιδήμαρχος Ηλεκτροφωτισμού- Ύδρευσης- Αποχέτευσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας

   
  Τηλ 6946 543329
  email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Καθ’ ύλην, αρμοδιότητες:
  Εποπτεία θεμάτων Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Εποπτεία θεμάτων ηλεκτροφωτισμού (επέκταση, συντήρηση δικτύου ηλεκτροφωτισμού).
  Συντήρηση – διαχείριση του συστήματος ύδρευσης και των αντλιοστασίων της Δ.Ε. Κερατέας καθώς και της Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.
  Συντήρηση – διαχείριση της αποχέτευσης της Δ.Ε. Κερατέας και της Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου καθώς και του βιολογικού καθαρισμού της Δ.Ε Κερατέας.
  Εποπτεία θεμάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
  Εποπτεία θεμάτων Συγκοινωνιών και Κυκλοφορίας (Σχεδιασμός και εφαρμογή κυκλοφορικών ρυθμίσεων, τοποθέτηση, έλεγχος και συντήρηση πινακίδων Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθορισμός πεζοδρόμων – μονοδρομήσεων).
  Μεριμνά για την ονομασία οδών και πλατειών, τοποθέτηση πινακίδων πληροφόρησης και αρίθμηση κτισμάτων.

  Τηλ. Γραμματείας:22993 20216

 • ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
  Αντιδήμαρχος Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου

   
  image apostolidis

  Κατά τόπο αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Λαυρεωτικής και στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου.

  • Εποπτεία και ευθύνη της καθαριότητας του περιβάλλοντος.
  • Εποπτεία θεμάτων καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειαςτου Δήμου, της αποκομιδής απορριμάτων και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά.
  • Παρακολούθηση μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος-πρασίνου.

   

  Τηλ. Γραμματείας: 22923 20125

   

 • ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ

  ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
  Αντιδήμαρχος Οχημάτων- Μηχανημάτων και Συντήρησης Οδικού Δικτύου

   
  Τηλ 6936 145600
  email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
  Εποπτεία γραφείου κίνησης και συντήρησης οχημάτων-μηχανημάτων (ευθύνη διαχείρισης υλικών και ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού).
  Θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης καθώς και την ευθύνη λειτουργίας των εγκαταστάσεων.
  Θέματα αποκατάστασης, ασφάλειας και φύλαξης των χώρων των ΧΑΔΑ.
  Θέματα συντήρησης αγροτικού οδικού δικτύου και οδικού δικτύου οικισμών.

  Τηλ. Γραμματείας:22993 20227

 150 YEARS LAVRION POSTER 200X280 01 SMALL1 E1430321940734  ISTORIKO diavgeia  LAYREOTIKI SARONIKOS 300X250 

Βρείτε μας στο Facebook